In een publicatie in Pediatrics van 3 mei 2005 zijn de resultaten gerapporteerd van een grote studie die gedaan is naar de effecten van een specifiek vetzuursupplement op gedrags- en leerproblemen.110 kinderen van verschillende basisscholen in het (Engelse) Durham district namen deel aan onderzoek, dat werd gefinancierd door het Durham School District en ‚The Dyslexia Research Trust.

De geselecteerde kinderen hadden coòrdinatiestoornissen (dyspraxie of DCD), vaak in combinatie met ADHD en/of dyslexie.

Conclusie is dat de gedragsproblemen na drie maanden gebruik aanmerkelijk verminderd waren door het gebruik van een specifiek visoliesupplement.Bij aanvang van de Durham-studie zijn de kinderen psychologisch onderzocht. Er is onder andere met vragenlijsten gekeken naar de mate van hyperactiviteit, concentratievermogen, lezen en leren. De helft van de kinderen is gestart met een placebo (nepmiddel) de andere helft met een natuurlijk hoog-EPA visoliesupplement. Na drie maanden is de placebogroep ook gestart met het visoliesupplement. Na drie en zes maanden (einde studie) zijn alle kinderen weer onderzocht. Zowel de onderzoekers, de ouders als de leraren wisten in de eerste drie maanden niet welk kind het nepmiddel gebruikte en welk kind de visolie.

De Durham-studie toont gunstige resultaten met een specifiek visoliesupplement. Suppletie zou voor een deel van de kinderen extra hulp kan bieden bij het leren en concentreren.

Natuurlijke visolie bevat twee vetzuren, te weten omega-3 DHA en omega-3 EPA. Twee recente studies uit 2001 en 2004 tonen aan dat alleen DHA geen invloed heeft op ADHD.

(Pediatrics)