Een eetstoornis is een ernstige, ingrijpende aandoening met grote lichamelijke en psychische gevolgen voor zowel de patiënt als zijn of haar omgeving. Het gaat om een stoornis in het denken, zo beschrijft dr. H. Bloks in zijn boek. Hoe eerder onderkend, hoe beter het is, omdat vroege onderkenning de kans op herstel vergroot.

Verandering in het gewicht is meestal het eerste duidelijke signaal van een zich ontwikkelende eetstoornis, maar ook spierslapte of koude handen en voeten kunnen een kenmerk zijn. Mensen die zich hierover zorgen maken, wordt aangeraden om eerst informatie erover te lezen, via bijvoorbeeld het internet. Zie bijvoorbeeld deze link voor de BMI-meter. In paniek raken of te snel verandering teweeg willen brengen hebben geen zin.

Een eetstoornis houdt een obsessie in. Op alle levensgebieden zijn de gevolgen ingrijpend, met name op lichamelijk vlak.
Ambulante behandeling kan goed werken. Cognitief gedragstherapeutische therapie blijkt het meest succesvol. Therapie via internet (www.interapy.nl) is in opkomst als mogelijk alternatief voor deze vorm van behandeling. Opname is alleen noodzakelijk als er sprake is van ernstig overgewicht.
Na behandeling kan terugval voorkomen worden door dïëten te gaan zien als niet helpend: regelmatig eten is zeer belangrijk.

(Bron: Eetstoornissen en overgewicht; herkenning, behandeling en beheersing. Geschreven door dr. Hans Bloks, die als klinisch psycholoog en psychotherapeut werkzaam is bij het Centrum Eetstoornissen Ursula in Leidschendam en voorzitter is van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen.)