Eenzaamheid kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. Dit blijkt uit onderzoek naar sociale isolatie, eenzaamheid en fysieke gesteldheid.

Bij de participanten tussen de 50 en 68 jaar blijkt er geen verschil te zijn in het aantal gerapporteerde stressvolle levensgebeurtenissen tussen eenzame en niet-eenzame mensen. Opvallend is echter dat de mensen die geclassificeerd zijn als ‘eenzaam’, vaker blijk geven van chronische stress en de stressvolle gebeurtenissen anders beleven dan mensen waarbij geen sprake is van eenzaamheid. Zo voelen eenzame mensen zich in vergelijkbare stress-situaties vaker hulpeloos en bedreigd en zoeken zij minder vaak steun bij anderen.

De onderzoekers benadrukken dat eenzaamheid niet hetzelfde is als alleen zijn. Veel mensen genieten er van om tijd alleen door te brengen. Gevoelens van eenzaamheid kunnen wel negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid.
(Current Directions in Psychological Science, augustus 2007; volume 19 issue 4, 187-191)