Bij mensen boven de 50 verhoogt het gevoel van eenzaamheid het risico op hoge bloeddruk. Uit een onderzoek is naar voren gekomen dat de eenzaamste mensen tot 30 punten hoger scoren op bloeddruktests. Dat maakt eenzaamheid net zo slecht voor het hart als overgewicht en een zittend leven.Het onderzoek waarover we het hebben is uitgevoerd bij 229 mannen en vrouwen uit Chicago in de leeftijd van 50 tot 68 jaar. Daarmee borduurt het onderzoek voort op eerder onderzoek dat liet zien dat bij eenzame jongeren vaker dan gemiddeld sprake is van problemen op het vlak van het bloedvatenstelsel. Die kunnen op hun beurt tot verhoging van de bloeddruk leiden.

De onderzoeken tonen dus het belang van sociale verbondenheid. Gezond leven houdt in dat je aandacht hebt en krijgt van/voor vrienden en familie. Helaas kunnen op oudere leeftijd familieleden en vrienden wegvallen. Dat gat zou moeten worden opgevuld met nieuwe relaties.(Psychology and Aging, maart 2006)