Nieuwsbericht van het ANP: 20% van de werkende mannen en vrouwen heeft een psychische stoornis. Depressies, angststoornissen of alcoholproblemen komen het meest voor. Mensen in dienstverlenende functies (zoals kinder- en ouderenverzorgers en horeapersoneel) krijgen er het vaakst mee te maken.

Of een stoornis ontstaat, hangt meestal af van hoe iemand zijn werk beleeft. Mensen die geen plezier in hun werk hebben, maken grote kans op depressieve gevoelens. Bijna één van de zeven werkenden zoekt externe hulp vanwege de psychische problemen. Anderen wachten tot de last vanzelf overgaat door zich ziek te melden, maar die maatregel blijkt dikwijls ineffectief.