Een op de tien werknemers is per jaar minstens twee weken achter elkaar somber of depressief. Dat bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2002.Nog meer mensen zijn elk jaar minimaal twee aaneengesloten weken angstig of bezorgd, namelijk een op de acht werkenden.

Stress is een belangrijke oorzaak van de problemen. ,,Naarmate de werkdruk hoger is, zijn er meer mensen somber en depressief. Ook nemen deze klachten toe, naarmate er sprake is van minder ontplooiingsmogelijkheden of een slechte sfeer op het werk”, aldus het CBS op basis van het onderzoek onder 4500 mensen. ,,Ook angst en bezorgdheid gaan gepaard met stress op het werk.”

Depressie en angst zijn misschien een en dezelfde stoornis, denken wetenschappers. Sinds september vorig jaar loopt er in Nederland een grootscheeps onderzoek naar depressies waarin dit wordt bekeken.Evenals bij werkenden wordt geschat dat van alle Nederlanders ongeveer tien procent aan een depressie lijdt. Behalve geestelijke problemen leiden stress, een slechte werksfeer en ontevredenheid over de beloning tot lichamelijke klachten bij mensen met een baan. Ruim zeven van de tien werkenden hebben elk jaar twee weken lang last van zogeheten malaiseklachten (hoofdpijn, vermoeidheid, slapeloosheid, rugpijn, spier- en gewrichtspijn). Ondanks de geestelijke en lichamelijke problemen vinden mensen die onder hoge druk werken, niet dat zij minder gezond zijn. ,,Dat is opvallend. Mensen onder hoge werkdruk zeggen toch dat zij een even goede gezondheid hebben als mensen met weinig stress”, zegt onderzoeker C. Hupkens van het CBS. (ANP)