Als op zeer jonge leeftijd wordt ontdekt dat een kind dyslectisch is, is de kans groot dat het een minder grote achterstand oploopt en het beter met de stoornis leert omgaan.

Judith Rispens deed als Neerlandica onderzoek naar de syntactische en fonologische aspecten van ontwikkelingsdyslexie bij kleuters, achtjarige kinderen en volwassenen. Ze vond duidelijke overeenkomsten tussen kinderen met dyslexie en kinderen met een ernstige taal- en spraakstoornis. Hoe het ook zit, de taalachterstand van dyslectische kinderen wordt in elk geval niet veroorzaakt doordat ze minder lezen dan hun leeftijdsgenoten.

Rispens promoveert op 10 juni 2004 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

(Zie het volledige bericht op: Rug.nl, 2 juni 2004)