De effecten van alcohol zijn deels psychisch. Dat blijkt uit een onderzoek dat laat zien dat het geheugen aangetast kan worden door gewoon water, als mensen denken dat ze alcohol drinken.

We verslechterden de geheugenfunctie van mensen door hen te vertellen dat ze onder invloed waren, hoewel ze niets anders gedronken hadden dan water met prik en limoen“, aldus Gayy van de Wellington’s Victoria University.

Haar team verdeelde 148 studenten in twee groepen en vertelde ze dat ze een mix van wodka en tonic kregen of gewone tonic. De “drinkers” kregen ook gewoon tonicwater dat uit verzegelde wodkaflessen werd getapt.

Alle studenten kregen vervolgens een aantal dia’s te zien over een misdaad. Ze kregen een korte samenvatting van het voorval te lezen, maar die bevatte louter misleidende informatie.

Studenten die meenden dat ze alchohol hadden gedronken bleken veel beĆÆnvloedbaarder dan de anderen. Ze gaven dus een veel slechter ooggetuigeverslag dan de groep mensen die wisten dat ze nuchter waren.

De groep die dacht dat er wodka gedronken was, liet zelfs lichamelijke kenmerken van dronkenschap zien“. Toen de ware gegevens onthuld waren, was deze groep verbaasd. De mensen van de groep bleven volhouden dat ze de hele tijd dronkenschap bij zichzelf hadden waargenomen.

Dit onderzoek werpt weer wat nieuw licht op de werking van het menselijk geheugen. Het laat zien dat sociale en niet-sociale invloeden de herinneringen van een persoon sterk beïnvloeden.

(Psychological Science)