Onderzoekers hebben ontdekt dat dopamine een onmisbaar ingrediënt van de hersenen is om mensen te helpen goede beslissingen te nemen en verkeerde te vermijden. Deze ontdekking, die is gedaan door een team verbonden aan de University of Colorado, biedt meer inzicht in de werking van de hersenen en uitzicht op betere behandelingen van stoornissen zoals schizofrenie en ADD. De resultaten zijn vrijdag j.l. door het ‘journal of Science’ online gepubliceerd.

De studie, geleid door promovendus Michael Frank, kwam voort uit onderzoeken bij Parkinson patiënten die medicijnen gebruikten om de dopamine in de hersenen te boosten of helemaal geen medicatie slikten. Gezonde mensen krijgen vaak een “gut feeling” dat hen in staat stelt een keuze te maken die afhangt van hoe vaak die kan worden verbonden met positieve uitkomsten in het verleden. Echter, Parkinson patiënten hebben vaak moeite met het nemen van dergelijke beslissingen. Omdat Parkinson wordt veroorzaakt door lagere dopamineniveau’s en de medicaties de concentratie van deze chemicalie kunnen doen toenemen, verschaffen deze resultaten sterk bewijs dat dopamine niveau’s een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van onze voorkeur en afkeer, aldus Frank.

Om te begrijpen waarom, is er een computermodel ontwikkeld van de effecten van Parkinson en de gebruikte medicaties om de ziekte in de hersenen te behandelen. Op basis van dit model voorspelden ze dat Parkinson patiënten zouden verschillen in hun besluitvorming al naar gelang ze hun medicatie wel of niet genomen hebben, hetgeen werd bevestigd in een vervolgstudie.

(Bron: Psychology in the News)