Uit eerder onderzoek is bekend dat verslaving aan sigaretten en depressie vaak samen voorkomen. Om te weten te komen hoe dat komt, deed de universiteit van Greifswald (Duitsland) onderzoek.

Men ondervroeg een groep van 4.075 willekeurige volwassenen tussen 18 en 64 jaar. Daarvan rookten 2458 mensen dagelijks en was bij 13% was de diagnose depressie gesteld.

Drie jaar later werd de groep rokers opnieuw geïnterviewd, waarbij men in het gesprek inging op tekenen van depressie. Hieruit bleek dat van de niet-rokende vrouwen 14% een depressie had, tegenover 32% van de vrouwen die wel rookten. Bij mannen die niet verslaafd waren aan nicotine werd bij bijna 6% een depressie vastgesteld, terwijl bij mannen die wel aan nicotine verslaafd waren 13% depressief was.

Mensen die ooit een depressie hadden doorgemaakt, stopten tijdens de onderzoeksperiode even vaak met roken als degenen die nooit depressief waren geweeest.

De onderzoekers concluderen dat naarmate mensen sterker afhankelijk zijn van nicotine, de kans op een depressie toeneemt. Ondanks dat hebben depressieve mensen dezelfde kans op succes als ze proberen te stoppen met roken als niet depressieve mensen.

(Journal of Clinical Psychiatry, februari 2004)