Als je de symptomen van je ziekte intikt in de zoekmachine van Google wordt je in 57,7% van de gevallen naar de juiste diagnose geleid. Vooral bij ziektes met unieke symptomen is de kans op een juiste diagnose groot. Bij complexe ziekten met niet-specifieke symptomen is de slagingskans kleiner.

googleDit blijkt uit een onderzoek, waarbij artsen 26 ‘lastige gevallen’ uit de New England Journal of Medicine kozen. Ze formuleerden bij elk van deze gevallen drie tot vijf zoektermen om die aan de zoekmachine Google op te geven. De onderzoekers kenden de correcte diagnose niet. De zoektocht met behulp van Google leidde bij 15 gevallen (57,7%) tot de juiste diagnose. Volgens de onderzoekers kan het internet artsen helpen bij het stellen van de diagnose in moeilijke gevallen. Informatie over zelfs de meest zeldzame ziekten kan binnen enkele minuten worden opgeroepen en gelezen. Omdat zoekmachines een effectief hulpmiddel vormen bij klinische zorg, zouden artsen in opleiding deze goed moeten leren gebruiken.

Sommige artsen zouden niet altijd blij zijn met de mondigheid van de Googelende patiënt. In het algemeen kunnen we stellen dat patiënten het beste open kunnen blijven staan voor de visie van hun arts, ook als ze zelf al het ziektebeeld en de remedie menen te hebben vastgesteld. Bij het bespreken van de informatie die gevonden is, is het aan te raden dat de patiënt de arts niet het gevoel geeft dat zijn kennis getoetst wordt. Het blijft hoe dan ook raadzaam om behoedzaam om te springen met de informatie over ziektes die via Google gevonden worden. Bij slechts 2 procent van de informatie zou terug te leiden zijn op welke bron men zich baseert.

(BMJ 12-2006; deze link leidt naar het volledige artikel.)