Jonge vrouwen met een depressie blijken een hoger risico te lopen slachtoffer te worden van fysiek geweld door hun partner. Dit toont onderzoek van de universiteit van Californië aan.Bij het onderzoek zijn 1659 jonge vrouwen betrokken die gedurende minstens drie maanden een relatie hadden. De resultaten laten zien dat jonge vrouwen, waarbij op 16-jarige leeftijd in hoge mate sprake was van depressieve symptomatologie, 5 jaar later bijna twee keer zo vaak matig tot ernstig gewelddadig gedrag van hun partner rapporteerden dan jonge vrouwen met minder ernstige depressieve symptomen. Ook nadat er was gecontroleerd voor factoren als eerder fysiek en seksueel misbruik, bleef dit verhoogde risico bestaan. Of dit ook geldt voor jonge mannen is in dit onderzoek niet onderzocht.Mogelijke oorzaken hiervan zijn dat vrouwen met een geschiedenis van depressie eerder een relatie met een gewelddadige partner aan zouden gaan dan wel een gewelddadige relatie moeilijker kunnen beëindigen. Het verhoogde risico op een gewelddadige relatie op latere leeftijd toont nogmaals het belang aan van de preventie, herkenning en behandeling van depressieve symptomen bij jonge vrouwen. (Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, maart 2006 )