Ook jonge kinderen kunnen aan een depressie lijden. Ongeveer 2% van de kinderen in de basisschoolleeftijd heeft een echte depressieve stoornis.

Psychologe Jessica van Mulligen ontwikkelde een zelf-rapportagelijst voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar, waarmee depressie beter kan worden gesignaleerd.

Uit haar onderzoek blijkt o.m. dat bij kinderen van 6 t/m 8 depressie en angst moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Angstige kinderen zijn ook vaak depressief.

Kinderen die hoog scoren op de depressie-vragenlijst, scoren vaak ook hoog op neuroticisme en laag op extraversie. Kinderen met depressieve klachten zijn dus meer teruggetrokken en hebben weinig gevoel van eigenwaarde.

(Persbericht KUN)