Hèt veelgebruikt medicijn ritaline voor kinderen en jongeren met ADHD (ernstige aandachtsproblemen met overbeweeglijk gedrag en impulsiviteit) is onderwerp geweest van onderzoek in de VS. Het middel zou op de lange-termijn voor veranderingen in de hersenen zorgen. Dat is gezien in onderzoek met ratten, dus het is nog de vraag of die conclusie ook voor mensen op gaat.

Ritaline is in wezen, net als amfetamine en cocaïne, een stimulerend middel, maar er wordt van uit gegaan dat het niet verslavend werkt. Kinderpsychiaters en -artsen nemen aan dat het alleen een korte-termijn werking heeft. Daarom wordt het al jarenlang dagelijks aan kinderen met ADHD gegeven en wordt het ook beschouwd als effectief en heilzaam. Het neemt inderdaad bij een aantal kinderen heel goed de symptomen van overbeweeglijkheid en wisselende aandacht weg.

De onderzoekers gaven aan jonge ratten gezoete melk dat ritaline bevatte in de dosering die vergelijkbaar is met wat kinderen nu soms gegeven wordt. Uit het onderzoek bleek dat bepaalde genen in werking werden gezet die zorgen voor een verslavende werking, net zoals dat bij amfetamine en cocaïne gebeurt.

Dit alarmerend bericht zorgt er nu voor dat nader onderzoek wordt aangeraden naar de lange-termijn-effecten bij de mens. Inmiddels wint ritaline in de krachtsport aan populariteit waar het wordt gebruik als energiebooster.

Ditzelfde medicijn kwam in 2000 ook al negatief in de pers vanwege de handel voor gebruik als recreatieve drug onder adolescenten in de VS. Nu, een dag na publicatie, is de opzet van het onderzoek aangevallen. De ratten zouden een veel hogere dosering ritaline hebben gekregen dan kinderen normaal gesproken krijgen.

(Bronnen: persbureau Reuters, Society for Neuroscience)