Mensen die online worden gestalkt en lastig worden gevallen ervaren meer last van stress dan mensen die in het dagelijks leven worden gestalkt. Cyberstalking is een serieus hedendaags probleem. Met de toenemende invloed van het internet en telecommunicatie, neemt ook de omvang van cyberstalking toe.

Cyberstalking is het herhaaldelijk lastigvallen of bedreigen van een individu via internet of andere elektronische communicatiemiddelen. Een cyberstalker is een persoon met gefrustreerde amoureuze en/of seksuele motieven die iemand anders constant elektronisch lastig valt, via een discussieforum, bulletin board, chat box, e-mail, spam of voicemail. ’Stalking’ impliceert het voortdurend lastigvallen of bedreigen van iemand anders: het (achter)volgen van een persoon, het verschijnen bij iemands huis of werkplek, iemand telefonisch lastig vallen, het achterlaten van geschreven berichten of objecten, of het vandaliseren van iemands eigendom. Omdat de stalking activiteiten zo divers zijn en in hun samenhang gezien moeten worden is het moeilijk een nauwkeurige omschrijving te geven van stalking (Royakkers 2000:3).

Stalken veroorzaakt vaak stressklachten, zoals angst, nachtmerries en andere slaapproblemen, hyperalertheid, eetproblemen, een gevoel van hulpeloosheid en kan zelfs leiden tot depressie of posttraumatische stressstoornis. Deze klachten lijken erger te zijn bij mensen die te maken hebben met cyberstalking dan mensen die ”in het echt” worden gestalkt. Dit komt waarschijnlijk doordat mensen online 24 uur per dag lastig gevallen kunnen worden, het niet kunnen ontsnappen naar een veilige plaats en dat de informatie online toegankelijk is voor iedereen.

In Nederland worden jaarlijks tussen de 70 000 en 200 000 mensen gestalkt. Tachtig procent van de slachtoffers is vrouw. In hoeveel gevallen het hier om cyberstalking gaat is niet duidelijk. Steeds meer jongeren worden ook gepest via het internet. Ongeveer 1 op de 5 jongeren heeft hier mee te maken gehad, blijkt uit een Brits onderzoek.
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat jaarlijks 850 000 mensen, ook voornamelijk vrouwen, het slachtoffer zijn van cyberstalking. Ook blijkt dat 36% van de studenten wel eens online is gestalkt. Uit Koreaans onderzoek blijkt dat jongeren die online zijn gestalkt zich sociaal angstig, eenzaam, gefrustreerd, verdrietig en hulpeloos voelen. Dit onderzoek wees ook uit dat het effect van online stalken nog groter was als het anoniem werd gedaan.

(Bron: ScienceDaily 8 augustus, 2011)