Mensen die intellectueel inactief zijn als ze ouder zijn dan 20 verhogen de kans om de ziekte van Alzheimer te krijgen met 250%. Dat beweert R. Friedland, professor in de neurologie van de Case Western Reserve University School of Medicine.

193 mensen die waarschijnlijk aan de ziekte van Alzheimer leden werden vergeleken met 358 mensen die deze stoornis niet hadden. Er werd hen gevraagd naar de vrijetijdsbesteding in het verleden. De gezondere mensen hadden meer intellectuele en lichamelijke activiteiten ondernomen, terwijl die aan Alzheimer leden meer tv hadden gekeken in hun vrijetijd.

Het gaat hier echter om een zelfrapportage, wat je meteen doet afvragen: kunnen mensen met Alzheimer nog wel op een realistische manier de eigen levensgeschiedenis onder de loep nemen? Of zorgt Alzheimer ervoor dat mensen niet langer overgaan tot intellectueel stimulerende activiteiten? Er blijven dus nog veel vragen bestaan.

(Science news)