Concerta zou effectief zijn als het gaat om het verhelpen van kenmerken van ADHD bij volwassenen. Dit positieve bericht komt van onderzoekers van Johnson & Johnson, die dit middel in de VS distribueert. Het gaat om de eerste bevindingen van een nog voortdurend onderzoek waarbij de werking van dit medicijn is vergeleken met die van een neppil.

concerta-adhd.jpgTot nu toe is er nog weinig bekend over de behandeling met behulp van medicijnen bij volwassenen met ADHD-klachten. De totale onderzochte groep personen bestond uit 200 mensen tussen de 18 en 65 jaar oud bij wie ADHD is vastgesteld. Ze werden ingedeeld in twee groepen. De ene groep kreeg gedurende zeven weken Concerta, de andere een placebo. De behandelde groep kreeg overigens dit middel in een oplopende dosering met een maximum van 67 milligram per dag.
84% van de mensen in de Concertagroep gaf aan last te hebben van bijwerkingen. Datzelfde gold voor maar liefst 64% van de placebogroep. Het vaakst werd geklaagd over verminderde eetlust, hoofdpijn en een droge mond. De Concertagroep rapporteerde een forse afname van klachten over concentratieproblemen en rusteloosheid op een vragenlijst.
Uit onderzoek blijkt dat de veiligheid van Concerta vergelijkbaar is met die van het al
lang bestaande en bekende kortwerkende methylfenidaat (Ritalin). Er zijn geen andere of onverwachte
bijwerkingen opgetreden.

(McNeil Pediatrics, 26-10-2007)