Interactieve media zouden een rol kunnen spelen bij herstel van mensen die aan de ziekte van Alzheimer lijden.

Na 12 keer trainen binnen vier weken maakten Alzheimerpatiënten significant minder fouten in interactieve computertaken dan bij aanvang. De taken omvatten het vinden van een winkelroute, het kopen van drie producten, en het beantwoorden van tien vragen hierover.

(Comprehensive Psychiatry)