Recent onderzoek door de universiteit van genees- en tandheelkunde in New Jersey laat zien dat kinderen die vlak voor een operatie beter gekalmeerd raken als ze computerspelletjes (gameboy) spelen dan van een kalmerend middel.78 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar werden door het toeval bepaald in drie groepen onderverdeeld. Kinderen van de eerste groep hadden alleen hun ouders bij zich, kinderen van de tweede groep waren in gezelschap van hun ouders èn kregen een kalmerend pilletje. Voor de derde groep gold dat ouders aanwezig waren en zij een halfuur voor de operatie met computerspelletjes aan de gang konden.

De mate angst van de kinderen werd gemeten met een speciale angstschaal, waarmee de belangrijkste kenmerken van angsten werden nagevraagd, zoals huilen, opgewonden raken e.d.

Bij kinderen in de eerste groep (alleen ouder aanwezig) nam voorafgaand aan de operatie de angst met 17 punten toe op de angstschaal. Bij kinderen die kalmeringstabletten kregen was de toename in angst 7 punten. Echter, bij kinderen uit de derde groep, die konden spelen met een gameboy, was de toename in angst 0.

De onderzoekers constateren dat computerspelletjes effectief zijn. Dat ze gemakkelijk voorhanden zijn, maakt de computers een bruikbaar angstreducerend middel.

(Campbell, Newshouse News/Seattle Times, 30-01-2005).