Koffiedrinker leeft langer

Hoe meer koppen koffie zeventig-plussers drinken, hoe ouder ze worden. Finse onderzoekers hebben dit ontdekt door ruim achthonderd ouderen vijftien jaar te volgen.

De Finnen startten het onderzoek in 1991 met ouderen die op dat moment tussen de 70 en 94 jaar oud waren.
De sterftekans van de ouderen die één tot twee koppen koffie per dag dronken stelden ze op 1,0. Ouderen die geen koffie dronken hadden ongeveer een even hoge sterftekans [0.98] als ouderen die dagelijks één tot twee koppen koffie dronken. Bij ouderen die dagelijks 3 tot 4 koppen koffie binnen kregen zakte de sterftekans naar 0,96. Bij ouderen die dagelijks zeven koppen of meer dronken was de sterftekans nog maar 0,76.
De Finnen verklaren de verschillen door te zeggen dat koffie een rijke bron vormt van polyfenolen. Daarmee is koffie één van de belangrijkste bronnen van antioxidanten in de Skandinavische landen.

(British Journal of Nutrition, 2007 Dec 6;:1-8)

Vitamine B12 remt mentale achteruitgang ouderen

Uit Brits onderzoek is af te leiden dat extra vitamine B12 op hoge leeftijd de hersenen in conditie houdt.

Onderzoekers volgden zestienhonderd 65-plussers tussen 1993 en 2003. In die periode keken de onderzoekers in het bloed van de ouderen naar de concentratie vitamine B12, foliumzuur, holotranscobalamine, methylmalonzuur en homocysteine. Holotranscobalamine is een actieve vorm van vitamine B12, de concentratie methylmalonzuur in het bloed stijgt als het lichaam een tekort aan vitamine B12 heeft. Volgens onderzoekers is hoge concentratie homocysteine ongunstig. In diezelfde periode onderwierpen de onderzoekers hun proefpersonen een aantal keren aan mentale tests. Of supplementen met extra B12 echt helpen om de mentale vermogens intact te houden weten de onderzoekers niet. Maar uit de uitkomsten van de zojuist afgesloten trials naar het effect van B-vitamines op hart- en vaatziekten doen dit vermoeden.

(Am J Clin Nutr. 2007 Nov;86(5):1384-91)

Manieren om dementie te voorkomen

Door aanpassingen in de leefstijl valt de kans op dementie en de ziekte van Alzheimer flink te verlagen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Boukje de Gelder die als neuropsycholoog werkzaam is bij het RIVM.

De Gelder volgde duizend oudere mannen en ontdekte dat huwelijk, intensieve lichaamsbeweging, koffie en visvetzuren de hersenen beschermen tegen aftakeling. Voor lichaamsbeweging geldt dat des te intensiever de mannen zich inspanden, des te geringer hun cognitieve achteruitgang. Ook het samenleven met een partner vertraagt het proces van aftakeling. Het beschermende effect blijkt optimaal bij drie koppen koffie per dag.

(Resource, mei 2007)

Minder zon beter dan zonnebrandmiddel

Wie huidkanker en vroegtijdige veroudering van de huid wil voorkomen kan beter directe blootstelling aan zonlicht vermijden of kleding te dragen die beschermt tegen schadelijke UV-straling dan de huid insmeren met zonnebrandmiddelen. Dit is de belangrijkste conclusie van een review over blootstelling aan de zon

Zonnebrandmiddelen beschermen alleen als deze in ruime mate en gelijkmatig worden opgebracht, zonder delen van de huid te vergeten. Ook de beschermingsfactor van het gebruikte middel is bepalend voor de bescherming. Het toepassen van zonnebrandmiddelen om daarna veel langer dan normaal in de zon te blijven, vinden de auteurs ‘misbruik’.
(The Lancet, 5 mei 2007)

Minder caloriën eten zou Alzheimer vertragen

Voeding die relatief weinig calorie‘n bevat, vermindert bij muizen de opstapeling van een stof die in verband wordt gebracht met geheugenverlies. Maar zou dit ook bij mensen het geval zijn?

Volgen Finch, die over het onderzoek berichtte in het vakblad Neurobiology of Aging, is dat nog lang niet zeker. Je kunt niet zeggen dat wat voor muizen geldt, ook op mensen betrekking heeft.

In zijn onderzoeken werden muizen gebruikt bij wie een gen was veranderd, waardoor zij erfelijk belast waren voor Alzheimer. Op jonge leeftijd verdeelde men de muizen over twee groepen. De ene groep diertjes kon eten wat ze maar wilden, de andere groep ontving gedurende vier weken caloriearme voeding (40% minder caloriën). De onderzoekers bepaalden vervolgens vooral de vorming van beta-amyloid, dat in grote hoeveelheden blijkt voor te komen in de hippocampus en frontale cortex (hersengebieden) bij mensen met Alzheimer. Deze gebieden zijn verantwoordelijk voor de geheugenfunctie.

Dat caloriearme voeding zo’n groot effect heeft op beta-amyloid, althans bij muizen, dat is wel zeker. Onduidelijk is waarom minder eten minder schade geeft. Het zou kunnen dat dit te maken heeft met vermindering van bloedsuiker en insuline. Het onderzoek wordt door Finch vervolgd.

Vriendschappen voor een langer leven

Het hebben van goede vrienden kan op latere leeftijd bijdragen aan een langer leven. Dit concluderen Australische onderzoekers in the Journal of Epidemiology and Community Health.De onderzoekers hebben hierbij gekeken naar een aantal factoren die invloed hebben op de overlevingskans van ruim 1500 mensen boven de 70. Zo werd nagegaan hoeveel persoonlijk en telefonisch contact zij hadden met verschillende sociale netwerken, zoals kinderen, familieleden, vrienden en kennissen. Vervolgens is gedurende een periode van tien jaar nagegaan wie van de ouderen nog in leven was en wie inmiddels was overleden.Uit de resultaten blijkt dat nauw contact met kinderen en andere familieleden nauwelijks invloed heeft op de overlevingskans van ouderen. Mensen met een sterke band met vrienden en kennissen blijken daarentegen wel een grotere kans te hebben op een langer leven. Zelfs nadat er gecontroleerd is voor demografische factoren, gezondheid en leefstijl blijkt dit verschil te blijven bestaan.De onderzoekers geven het feit dat men vrienden zelf kan kiezen en familieleden niet, als mogelijke verklaring voor deze bevinding. Daarnaast zouden goede vrienden gevoelens van angst en eenzaamheid verminderen en kunnen zij bijdragen aan gezondere leefgewoonten. (BBC News)