Fasen in rouwproces onderzocht

We weten het eigenlijk allemaal al: een rouwproces kent fasen. Daar moet je doorheen, hoe moeilijk ze ook zijn.
Emoties zoals ongeloof, verdriet, woede en depressie zijn hiervoor kenmerkend en acceptatie is de laatste stap. In feite is nooit onderzocht of deze gedachte van een gefaseerd verloop van het rouwen daadwerkelijk bij iedereen voorkomt. Tot nu dan, bij mensen in Connecticut is het rouwproces bestudeerd.

rouwproces.jpgAan het onderzoek deden 233 mensen mee. Na het verlies van een naast familielid werd deze groep twee jaar gevolgd. Anders dan de fasentheorie stelt, bleek ongeloof of ontkenning niet als eerste op de voorgrond te staan. Verdriet bleek over het geheel genomen de meest dominante negatieve emotie en werd op de voet gevolgd door acceptatie.
De acceptatie van het verlies nam gedurende de periode van twee jaar voortdurend toe.
De vijf fasen bereikten hun maximum wel precies in de door de theorie ‘voorgeschreven’ volgorde: ongeloof, verdriet, woede, depressie en acceptatie. Deze piek werd bij alle fasen, behalve acceptatie, al binnen zes maanden bereikt.

Er zijn bij rouwverwerking dus inderdaad normale stages. Daar zou begrip voor moeten bestaan. Wie na zes maanden nog steeds te maken heeft met louter ongeloof, verdriet, woede en/of depressie heeft mogelijk baat bij evaluatie en begeleiding.

(JAMA, 21 februari 2007)

Boek: De Orka Award

De kracht van positieve feedback. Aan de hand van een kennismaking tussen een manager, een bedrijfsadviseur en een dierentrainer (van orka’ s) beschrijven Ken Blanchard en zijn medeauteurs in het boek ‘De Orka Award’ het leerproces waarin de manager succesvol leert te motiveren; op het werk en ook thuis. Het systematisch zo snel mogelijk belonen van gewenste gedrag (of datgene wat daartoe leidt) en het niet te veel aandacht besteden aan het ongewenste gedrag zijn de twee belangrijkste uitgangspunten.Voorwaarden voor positieve feedback zijn wederzijdse vriendschap en vertrouwen, en willen weten wat mensen uit je (werk)omgeving persoonlijk motiveert. Deze motivatievoorwaarden worden in dit boek uitgebreid behandeld. Met behulp van duidelijke samenvattingen, tips en opmerkingen. Bijvoorbeeld:-Bouw aan vertrouwen: laat je vertrouwen in de eigen kracht van anderen merken, moedig vooruitgang aan.

-Benadruk het positieve: probeer anderen niet steeds te bekritiseren of te betrappen op ‚Äòtekortkomingen’, maar bevestig wat zij goed doen.

-Richt je aandacht niet teveel op fouten: als je negatief gedrag niet wilt aanmoedigen, dan moet je er niet teveel energie aan besteden.

-Blijf attent: juist als alles naar wens gaat, vergeten mensen vaak hun waardering te uiten.(Ken Blanchard e.a. De Orka Award. Uitgeverij: Business Contact)

Humor geeft hoop

Zou u wel wat meer hoop kunnen gebruiken? Een comedy zou u hierbij wellicht kunnen helpen. Humor heeft namelijk een positieve invloed op de mate van ervaren hoop, zo blijkt uit onderzoek van psycholoog D.H. Rosen aan de Universiteit van Texas.Bij dit onderzoek zijn 200 proefpersonen in de leeftijd van 18 tot 42 jaar betrokken. Een aantal hiervan kreeg een 15 minuten durende comedy te zien. Zij scoorden na het zien van de video significant hoger op ‚Äòervaren hoop’ dan voor het zien van de video vergeleken met de proefpersonen die de video niet gezien hadden. Gevoel voor humor werd hierbij gemeten aan de hand van een viertal factoren; humor productie, humor als coping strategie (dit is een strategie om problemen het hoofd te bieden), houding ten opzichte van humorvolle personen en houding ten opzichte van humor.Volgens Rosen is deze bevinding te verklaren doordat humor negatieve gedachten doet afnemen en er voor zorgt dat positieve gedachten toenemen. Deze positieve gedachten verhogen op hun beurt de bekwaamheid om een plan te bedenken voor een bepaald probleem en het vertrouwen om eventuele bijkomende obstakels aan te kunnen. Het hebben van hoop wordt door al deze aspecten bevorderd. (ScienceDaily)

Mobiele telefoons kunnen stress binnen gezin verhogen

Veelvuldig gebruik van mobiele telefoons is gerelateerd aan verhoogde psychische stress en verminderde tevredenheid binnen het gezin.Het toegenomen gebruik van communicatietechnologieën, zoals mobiele telefonie en e-mail, heeft het mogelijk gemaakt dat mensen makkelijker te bereiken zijn. Er blijken echter ook negatieve kanten te zitten aan deze technische vooruitgang. Zo heeft met name de mobiele telefoon ervoor gezorgd dat mensen problemen van het werk sneller mee naar huis nemen. Voor vrouwen heeft dit tevens het gevolg dat zij zorgen over het gezin vaker meenemen naar het werk.Werkende stellen werden voor dit onderzoek tweemaal geïnterviewd. Het gebruik van mobiele telefoons bleek hieruit te zorgen voor een verhoogde mate van stress en verminderde tevredenheid over het gezinsleven. Naast de positieve effecten die nieuwe technologieën met zich mee kunnen brengen, blijken zij de scheiding tussen werk en gezinsleven kleiner te maken, met alle negatieve gevolgen van dien.

(Journal of Marriage and Family, december 2005)Cannabisgebruik kan kans op psychose vergroten

Tijdens de adolescentie of als jongvolwassene wiet roken verhoogt de kans op psychose op latere leeftijd bij mensen die daarvoor gevoelig zijn. Dat blijkt uit promotieonderzoek door Cécile Henquet van de universiteit Maastricht.Bijna 2.500 jongeren van 14 tot 24 jaar namen deel aan haar vier jaar durend onderzoek, dat in 1995 van start ging. Allerlei factoren werden in beeld gebracht, waarbij de meeste aandacht uitging naar de levensstij. Daarnaast bepaalde Henquet het ontstaan van kenmerken van een psychose.

Na correctie voor allerlei factoren (zoals gebruik van sigaretten en alcohol) bleek cannabis op zichzelf de kans op psychosen dus te verhogen

Het onderzoek betekent bevestiging voor de visie dat er bij sommigen personen gevoeligheid bestaat voor psychosen en dat cannabis bij hen een trigger kan zijn voor deze aandoening.

Uit hun gegevens concluderen de onderzoekers dat de leeftijdsgrens van 16 jaar kritiek lijkt te zijn: “Jongeren die voor hun zestiende jaar begonnen met cannabis hadden een veel groter risico op psychose dan mensen die op latere leeftijd voor het eerst gebruikten.

(Persbericht Universiteit van Maastricht)