Fasen in rouwproces onderzocht

We weten het eigenlijk allemaal al: een rouwproces kent fasen. Daar moet je doorheen, hoe moeilijk ze ook zijn.
Emoties zoals ongeloof, verdriet, woede en depressie zijn hiervoor kenmerkend en acceptatie is de laatste stap. In feite is nooit onderzocht of deze gedachte van een gefaseerd verloop van het rouwen daadwerkelijk bij iedereen voorkomt. Tot nu dan, bij mensen in Connecticut is het rouwproces bestudeerd.

rouwproces.jpgAan het onderzoek deden 233 mensen mee. Na het verlies van een naast familielid werd deze groep twee jaar gevolgd. Anders dan de fasentheorie stelt, bleek ongeloof of ontkenning niet als eerste op de voorgrond te staan. Verdriet bleek over het geheel genomen de meest dominante negatieve emotie en werd op de voet gevolgd door acceptatie.
De acceptatie van het verlies nam gedurende de periode van twee jaar voortdurend toe.
De vijf fasen bereikten hun maximum wel precies in de door de theorie ‘voorgeschreven’ volgorde: ongeloof, verdriet, woede, depressie en acceptatie. Deze piek werd bij alle fasen, behalve acceptatie, al binnen zes maanden bereikt.

Er zijn bij rouwverwerking dus inderdaad normale stages. Daar zou begrip voor moeten bestaan. Wie na zes maanden nog steeds te maken heeft met louter ongeloof, verdriet, woede en/of depressie heeft mogelijk baat bij evaluatie en begeleiding.

(JAMA, 21 februari 2007)

Boek: Zeven wegen naar overvloed

Herken de rijkdom in je eigen leven: Een mooi boek van Lisette Thooft over de ontwikkeling naar innerlijke rijkdom (levenswijsheid). Zodat je meer oog krijgt en ontvankelijk wordt voor de overvloed in je leven. Zeven wegen naar overvloed is een reisgids met authentieke anekdotes, boeiende feiten en handige tips. Zeven wegen:-De materialistische weg: stop met verlangen naar wat je niet hebt (illusies) en begin te bezitten en te zien wat je wel hebt (realiteit). Voel je verbonden met iedereen die heeft meegewerkt aan wat je bezit.

-De natuurlijke weg: kijk elk seizoen aandachtig om je heen en ervaar schoonheid en rijkdom. Het onbetaalbare kost niets. Kun je het contact herstellen met de natuur en de aarde?

-De moederlijke weg: in jezelf heb je een permanente bron van liefde, zorg en troost. Het is nooit te laat om bescherming, steun en zorgzaamheid te vinden/krijgen.

-De gulle weg: hoe meer je geeft, hoe rijker je je voelt. Dit geldt ook en vooral voor vriendschap, waardering, erkenning en complimenten.

-De weg door je familiegeschiedenis: wat zijn je aangeleerde overtuigingen/ angsten rond geld? Je kunt ze loslaten en positief veranderen en zo letterlijk ruimte maken voor overvloed.

-De sprookjes weg: geestelijke rijkdom en zelfvertrouwen maken het mogelijk om, los van de uiterlijke omstandigheden, in het hier en nu te leven. Eeuwenoude verhalen gaan over alles wat menselijk is. Elke stap naar deze kennis maakt je rijker.

-De weg van het vertrouwen: werkelijke rijkdom heeft niets met geld of goud te maken. Geld is alleen maar een symbool, vertrouwen zit in jezelf. Je bent niet alleen, maar staat in voortdurend contact met al het leven om je heen.(Lisette Thooft. Zeven wegen naar overvloed. Uitgeverij Forum)

Wat bedoel je eigenlijk?

Als iemand je zegt: ‘Doe de appel in de mand op de tafel‘, wat doe je dan?

Je actie hangt waarschijnlijk af van het aantal appels en mandjes in de keuken. Misschien zou je de appel in de mand naar de tafel toebrengen. Of de appel verplaatsen naar het mandje dat op de tafel staat. De spreker van deze boodschap had alle verwarring voor kunnen zijn door te zeggen dat het ging om de appel die in de mand ligt.De meeste mensen praten echter dubbelzinnig, omdat een zin die je op twee manieren kunt interpeteren gemakkelijker te zeggen is dan een superduidelijke zin. Dat stellen onderzoekers van de universiteit in Edinburgh.Zij lieten proefpersonen een bordspel spelen, waarin het geven en opvolgen van instructies elkaar afwisselden. Erg veel instructies waren expres onduidelijk (voor tweeërlei uitleg vatbaar), zoals: ‘doe het pennetje op het blokje op het hart’. Dat had men aanvankelijk niet door. De onderzoekers stelden vast dat de rol van luisteraar het besef bracht dat de instructies vaag waren. In hun rol van sprekers begonnen deze aanvankelijke luisteraars dankzij dit besef zelf duidelijke taal te praten. Onder sommige omstandigheden kunnen sprekers zich dus wel goed voorstellen welke vaagheden hun taal omvat.

(Psychological Science, nummer mei 2005)

Antioxidanten kunnen migraineaanvallen verminderen

De gecombineerde behandeling van pijnboomschors (Pycnogenol) met vitamines C en E kan het aantal en de ernst van aanvallen van migrainepatiënten verminderen. Dat blijkt uit de resultaten van een verkennend onderzoek waarover deze week is bericht in Headache.Twaalf patiënten die langdurig last hebben van migraine namen deel aan het onderzoek. Bij hen was de reactie op reguliere medicatie teleurstellend. Alle twaalf personen namen gedurende drie maanden elke dag capsules in, waarin een extract van Pycnogenol samenging met vitamines E en C. Daarnaast bleven ze de reguliere medicatie gebruiken. De ernst en frequentie van aanvallen werd door hen zelf bijgehouden.

De resultaten tonen dat het aantal klachten met 50% was verminderd. De coòrdinator van het het onderzoek concludeert hieruit dat behandeling van migraine kan worden aangevuld met voedingssupplementen die antioxidanten bevatten om de kans op succes te vergroten. Hij stelt ook een wat grootschaliger onderzoek voor. Een onderzoeksgroep van twaalf personen is inderdaad bijzonder klein en dan ontbreekt het ook nog eens aan een controlegroep. Dat betekent dat extra voorzichtig met deze resultaten moet worden omgegaan. Pas met vervolgonderzoek kunnen al dan niet definitieve conclusies volgen over het effect van de antioxidanten.

(Headache 2006; 46: 788‚793)

Groenten en fruit voorkomen borstkanker niet

Dat is het teleurstellend resultaat van internationale studie. Voedingsexpert Walter Willett zegt dat we gewoon groenten en fruit moeten blijven eten. Het mag dan wel waar zijn dat recente bevindingen over de relatie tussen het eten van groentes en fruit teleurstellend zijn, zegt hij, maar de verlaging van de bloeddruk en de verlaagde kans op hart- en vaatziekten zorgen voor voldoende redenen om volop groentes en fruit te blijven eten. Dat fruit en groentes deze gezondheidsbevorderende eigenschappen hebben, bleek uit epidemiologisch onderzoek.

(JAMA Vol. 293 No. 2, January 12, 2005)

Ook ‘luisteren’ via mobiele telefoon verslechtert rijprestatie

Dat mobiel bellen tijdens het autorijden een nadelig effect heeft op ons rijgedrag, wisten we al langer. Uit onderzoek blijkt nu dat luisteren naar een conversatie via de telefoon evenveel afleidt als wanneer de bestuurder zelf aan het woord is.Bijna 100 studenten werden gevraagd deel te nemen aan een experiment, waarbij ze een virtuele auto moesten besturen. Tijdens het rijden moesten zij antwoorden geven over de locaties van verschillende gebouwen op hun campus of werd hen gevraagd te luisteren naar stellingen over de locatie van gebouwen en te beoordelen of deze stellingen juist waren. De onderzoekers analyseerden tijdens deze taken de rijprestaties van de deelnemers.Uit de resultaten blijkt dat zowel praten als luisteren via de telefoon nadelige effecten heeft op het rijgedrag van de deelnemers. Zo hadden zij meer moeite met het behouden van een stabiele snelheid en het aanhouden van een constante afstand tussen henzelf en de andere weggebruikers dan wanneer zij zich volledig op het autorijden konden concentreren.Deze resultaten ondersteunen hiermee de hypothese dat het niet slechts de fysieke handelingen zijn, maar het beroep dat telefoneren doet op de cognitieve vermogens van de bestuurder, die zorgen voor slechtere rijprestaties. Uit recent Australisch onderzoek blijkt dan ook dat de kans op een ongeluk bij handsfree bellen niet lager is dan bij het ‚Äògewone’ gebruik van een mobiele telefoon. Dit is uiteraard geen reden om niet handsfree te bellen. Verstandiger is het om bellen tijdens het autorijden zoveel mogelijk te vermijden. (Applied Cognitive Psychology, augustus 2005)