Fasen in rouwproces onderzocht

We weten het eigenlijk allemaal al: een rouwproces kent fasen. Daar moet je doorheen, hoe moeilijk ze ook zijn.
Emoties zoals ongeloof, verdriet, woede en depressie zijn hiervoor kenmerkend en acceptatie is de laatste stap. In feite is nooit onderzocht of deze gedachte van een gefaseerd verloop van het rouwen daadwerkelijk bij iedereen voorkomt. Tot nu dan, bij mensen in Connecticut is het rouwproces bestudeerd.

rouwproces.jpgAan het onderzoek deden 233 mensen mee. Na het verlies van een naast familielid werd deze groep twee jaar gevolgd. Anders dan de fasentheorie stelt, bleek ongeloof of ontkenning niet als eerste op de voorgrond te staan. Verdriet bleek over het geheel genomen de meest dominante negatieve emotie en werd op de voet gevolgd door acceptatie.
De acceptatie van het verlies nam gedurende de periode van twee jaar voortdurend toe.
De vijf fasen bereikten hun maximum wel precies in de door de theorie ‘voorgeschreven’ volgorde: ongeloof, verdriet, woede, depressie en acceptatie. Deze piek werd bij alle fasen, behalve acceptatie, al binnen zes maanden bereikt.

Er zijn bij rouwverwerking dus inderdaad normale stages. Daar zou begrip voor moeten bestaan. Wie na zes maanden nog steeds te maken heeft met louter ongeloof, verdriet, woede en/of depressie heeft mogelijk baat bij evaluatie en begeleiding.

(JAMA, 21 februari 2007)

Cannabisgebruik kan kans op psychose vergroten

Tijdens de adolescentie of als jongvolwassene wiet roken verhoogt de kans op psychose op latere leeftijd bij mensen die daarvoor gevoelig zijn. Dat blijkt uit promotieonderzoek door Cécile Henquet van de universiteit Maastricht.Bijna 2.500 jongeren van 14 tot 24 jaar namen deel aan haar vier jaar durend onderzoek, dat in 1995 van start ging. Allerlei factoren werden in beeld gebracht, waarbij de meeste aandacht uitging naar de levensstij. Daarnaast bepaalde Henquet het ontstaan van kenmerken van een psychose.

Na correctie voor allerlei factoren (zoals gebruik van sigaretten en alcohol) bleek cannabis op zichzelf de kans op psychosen dus te verhogen

Het onderzoek betekent bevestiging voor de visie dat er bij sommigen personen gevoeligheid bestaat voor psychosen en dat cannabis bij hen een trigger kan zijn voor deze aandoening.

Uit hun gegevens concluderen de onderzoekers dat de leeftijdsgrens van 16 jaar kritiek lijkt te zijn: “Jongeren die voor hun zestiende jaar begonnen met cannabis hadden een veel groter risico op psychose dan mensen die op latere leeftijd voor het eerst gebruikten.

(Persbericht Universiteit van Maastricht)

Spel: Psychokwartet

Het Psychokwartet is een spel waarin diverse psychische problemen zijn geordend en op een rij zijn gezet. Het kwartet bestaat uit 13 sets – elke set vertegenwoordigt een cluster – en alle 52 kaarten bevatten naast een unieke cartoon een korte uitleg van de belangrijkste kenmerken van de psychische problemen. Zo is het kwartet niet alleen leuk voor de professional, maar ook leerzaam voor wie meer inzicht in de problematiek wil krijgen. Het Psychokwartet is gebaseerd op de DSM-IV, een wetenschappelijk classificatiesysteem voor onder anderen psychologen en psychiaters.R. van Deth & J. Snaet (illustraties), Het psychokwartet, Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.

Boek: Midlife, midden in je leven

50 mythes over middelbare leeftijd ontmaskerd. Over de middelbare leeftijd bestaan allerlei meningen, vooroordelen en mythes. Psycholoog Jaap Spaans toetst deze opvattingen aan de wetenschap. Wat is er van waar? Op een leuke en vlotte manier schrijft hij over de volgende thema’s: lichamelijke en mentale veranderingen, werk, relaties, toekomst en verleden. Ook doet hij aanbevelingen, zodat je je niet laat leiden door vooroordelen die wellicht onjuist zijn. Want midlife is een belangrijke en bijzondere periode in je leven, die veel goeds met zich mee kan brengen.Bijvoorbeeld: ‚ÄòIs de middelbare leeftijd dan niet saai? Nee, velen vinden het helemaal geen saaie periode. Verschillende onderzoeken laten juist het tegenovergestelde beeld zien. Mensen beschrijven tal van ‚Äòpiekervaringen’ tijdens hun midlife. Middelbare mensen hebben allerlei positieve ervaringen op alle mogelijke gebieden, positieve belevenissen die ze nog niet eerder hadden’ .(Jaap Spaans. Midlife: midden in je leven. Uitgeverij Het Spectrum)

Mozart op je MP3-speler

Muziek van met name Mozart zou misschien je denkvermogen kunnen verbeteren, maar verwacht niet teveel van het effect. Een ware genie word je er niet van.Ongeveer tien jaar geleden berichtte psycholoog Frances Rauscher, die momenteel verbonden is aan de universiteit van Wisconsin, dat het wiskundige en ruimtelijke redeneervermogen verbeteren door te luisteren naar muziek van Mozart. En zelfs ratten lopen sneller een doolhof uit na het horen van Mozart. Vorig jaar nog berrichtte Rauscher dat een pianosonate van Mozart de activiteit van zenuwcellen in de hersenen verhoogt.Het klinkt te mooi om waar te zijn. Nou is het inderdaad zo dat niet iedereen die het Mozarteffect bestudeerde dezelfde resultaten vond. Muziek zou in het algemeen het denkvermogen verbeteren, doordat het luisteren ernaar mensen een goed gevoel geeft vanwege de ontspannende werking. Luisteren naar een verhaal zou de hersenen dezelfde oppepper geven, zo komt uit een ander onderzoek naar voren.Het ligt anders met muzieklessen. Bij kinderen van zes jaar oud die muziekles kregen in plaats van toneelles of helemaal geen les presteerden gemiddeld 3 IQ-punten hoger op een standaard intelligentietest. Ook bleek dat kleuters die twee jaar muziekles hebben gekregen hoger scoorden op tests voor ruimtelijk redeneren dan kleuters die evenlang computerlessen hadden gevolgd.

Misschien stimuleert muziekles, die vraagt om specifieke vingerbewegingen, het luisteren naar ritme en tempo, een aantal mentale vaardigheden. Niet bekend is of de hersenen van volwassenen dezelfde stimulans krijgen als kinderhersenen, maar het volgen van muziekles is zeer zeker de moeite van het proberen waard.

(Music research)