Stemmingsproblemen bij kinderen

Goede bedoelingen kunnen depressie bij kinderen verergeren. Prikkelbaar gedrag en sombere buien bij kinderen kunnen duiden op een depressie. Depressie bij jongeren komt vaker voor dan gedacht wordt. De omgeving van deze jongeren voelt zich vaak machteloos en begrijpt niet wat er aan de hand is. In het net op de markt gekomen boek bespreekt Yvonne Stikkelbroek de kenmerken en oorzaken van depressie. Zij geeft praktische tips waarmee kinderen hun depressie kunnen overwinnen.

Zo geeft zij de volgende tips:

 • Luister naar wat je kind te vertellen heeft. Wees neutraal en geef niet meteen uw mening of een oplossing. Geef het kind eerst de ruimte om zijn hart te luchten. Toon medeleven: wat vervelend voor je.
 • Geef alleen advies als het kind daar zelf om vraagt. Ongevraagd advies geven stuit vaak op weerstand. Als ouder kun je je dan afgewezen voelen en gefrustreerd raken. Beter is het om op een later moment te vragen ‘Wat ga je er aan doen?’. Het kind krijgt dan het initiatief en wordt op het spoor van oplossingen gezet.
 • Benadruk het positieve en let daarbij ook op de kleine vorderingen. Zorg dat u op een dag veel meer positieve dan negatieve opmerkingen maakt.
 • Soms is het noodzakelijk om aan te kaarten wat niet goed gegaan is. Benoem het gedrag en zeg welk effect dat gedrag op je heeft.


 • Door de vele praktijkvoorbeelden en tips zeer informatief en nuttig voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. De handleiding geeft uitleg over welke behandelingen beschikbaar zijn in Nederland en Vlaanderen.

  (Yvonne Stikkelbroek, Depressie bij kinderen. Als een kind prikkelbaar en somber is)

  De 10 flirtgeboden

  Recentelijk werd ons het boek ‘de 10 flirtgeboden’ van Angelique van ’t Riet en Paul Smit toegestuurd. De titel wekt de indruk dat het boek een handleiding is om de juiste partner aan de haak te slaan door geslepen versiertrucs. Niets is minder waar. Volgens de schrijvers is de definitie van flirten: positieve aandacht geven aan elkaar om verbinding tot stand te brengen. Dat flirten altijd geassocieerd wordt met versieren is een misverstand.

  Het boek zit op een originele wijze heel leuk in elkaar. Het is speels vormgegeven en bevat veel humor. Je zult er geen lappen saaie teksten in aantreffen. Wat kun je er dan wel in lezen? De schrijvers hebben 10 flirtgeboden bedacht als variant op de 10 geboden die je in de bijbel aantreft. De 10 flirtgeboden helpen je om je angsten los te laten, een open houding te creëren en bij jezelf te blijven zodat je in verbinding kunt komen met anderen.

  “Een kind is spontaan en open, heeft geen muur om zich heen en kan heel snel verbinding maken. Een kind loopt op een ander kind af en vraagt of het wil spelen. De ‘klik’ is in no­time gemaakt en de hele middag hebben ze samen veel plezier.”

  Je kunt hier het eerste hoofdstuk gratis downloaden en als het wat voor je is kun je het hier online bestellen.

  Het boek is in boekvorm en digitaal leverbaar.

  Boek over bijnieruitputting

  In onze tijd wordt er steeds meer van ons gevraagd. Laatst zei iemand mij “De hoeveelheid informatie die we nu per dag op ons af krijgen was in de middeleeuwen voldoende voor een heel leven”. Of dat helemaal waar is weet ik niet, maar er zit wel een kern van waarheid in. Dr. Wilson, schrijver van het boek “Bijnieruitputting” viel het al jaren op dat veel mensen uit balans zijn en zich op de been moeten houden met oppeppende middelen zoals koffie. Koffie is een middel dat de bijnieren extra uitput door deze tijdelijk te stimuleren, waardoor je nog verder van huis raakt. De bijnieren maken enkele belangrijke hormonen aan. Schrijver Ralph Moorman heeft enkele goede boeken geschreven over hoe je hormonaal in balans kunt komen. Dr. Wilson heeft zich helemaal gefocust op de bijnieren omdat bijnieruitputting volgens hem in de westerse maatschappij epidemische vormen heeft aangenomen. Het boek gaat uitgebreid in op alle facetten van wat bijnieruitputting inhoud en wat je kunt doen om het evenwicht weer te herstellen.

  Een snelle checklist om de zien hoe het met je bijnieren gesteld is:
  – Ben je moe zonder reden?
  – Heb je moeite met opstaan ‘s ochtends?
  – Heb je koffie of cola nodig om door te kunnen gaan?
  – Ben je uitgeput en gestresst?
  – Heb je drang naar zoete of hartige snacks?
  – Worstel je met de eisen, die het dagelijks leven aan je stelt?
  – Kun je niet herstellen van stress of ziekte?
  – Heb je geen plezier meer?
  – Heb je een laag libido?

  Herken je enkele symptomen? Dan zou het goed kunnen zijn dat je lijdt aan bijnieruitputting. In het boek staat een zeer uitgebreide zelf test waarna de schrijver heel veel gereedschap aanbiedt om in harmonie te komen. Opvallend is dat de schrijver niet alleen kijkt naar de algemene leefwijze zoals voeding, slaap en beweging maar ook ingaat op het gedachteleven van de mens en hoe je het beste kunt omgaan met lastige situaties.

  Bijnieruitputting door Dr. Wilson ISBN 9789079872251 online te verkrijgen bij www.succesboeken.nl.

  Boekbespreking: Anders denken over Magnesium

  We zijn wat we eten. Naast dat er in onze voeding en leefomgeving tegenwoordig veel toxines voorkomen, ontbreken er ook een aantal belangrijke stoffen. Een daarvan is magnesium, een mineraal dat betrokken is bij meer dan 300 lichaamsprocessen. Zo werkt magnesium ook in op de neurotransmitters in de hersenen en verbetert hiermee tal van psychische aandoeningen. Kinderarts Dr. Marianne Mousain-Bosc heeft in haar eigen werkveld zeer goede ervaringen met de behandeling van ADHD, autisme, epilepsie en depressie door middel van magnesium. Wist je dat magnesium zelfs een enorm kalmerende werking heeft en stress de kop in kan drukken? Stress wordt gezien als een grote bron van ziekte.

  De bodem raakt meer en meer uitgeput onder invloed van snelle kas kweek en verarmde kunstmest. Tel daarbij op de pesticiden, de kant-en-klaar maaltijden, de nodige snoepgoed, stress en je magnesiumtekort is geboren.

  Wil je weten wat magnesium voor jou kan doen en wil je antwoord op verschillende vragen zoals wat de beste bonnen zijn van magnesium, wat magnesium in het lichaam doet, wat de beste supplementvorm is en hoe je met magnesium beter kunt worden zonder de bijwerkingen van medicijnen dan is het boek Magnesium, de oplossing zeker aan te raden. Het leest makkelijk weg en heeft de toepasselijke vorm van een hoofd. (Anders denken serie: Magnesium, de oplossing. ISBN: 9789079872183)

  Eerste hulp bij hyperventilatie

  boek‘De Schatkist van de therapeut’, in juni uitgebracht bij Acco, is een verzameling korte en lange, gespecialiseerde en algemene oefeningen. Een therapeut kan deze inzetten om de therapie op gang te helpen, vage klachten te specificeren en vastlopende verhalen weer te verruimen. Het gaat om oefeningen voor depressieve cliënten, voor kinderen, voor cliënten die niet durven of in cirkels ronddraaien.
  Ervaren psychotherapeuten onthullen hiermee hun impliciete kennis en demonstreren de kracht van bepaalde innovatieve interventies, concrete oefeningen en creatieve werkmethodes.

  Hierin staat een oefening om een hyperventilatie-aanval te doorbreken. Deze maakt gebruik van normalisering van het adempatroon. De oefening wordt uitgebreid beschreven in het boek.
  Uitgeademde lucht bevat meer koolzuur dan ingeademde lucht. Wanneer men uitgeademde lucht inademt, zal dit het te lage koolzuurgehalte in het bloed weer op normaliseren. Dit kun je doen door in een zakje te gaan blazen, maar nadeel aan het zakje is dat dit de benauwdheidgevoelens bij de cliënt kan laten toenemen.
  Alternatief voor het zakje is het vormen van een schelp met beide handen voor neus en mond. Ook op die manier kun je de uitgeademde lucht inademen. Het heeft tot voordeel dat je handen altijd bij het en dat het minder opvalt. Als de ingeademde lucht warm is dan de buitenlucht, zit je goed: het is een indicatie dat de uitgeademde lucht erbij zit. Idealiter wordt deze techniek van het schelpje gecombineerd met een tragere ademhaling.

  (Uit: de Schatkist van de therapeut, oefeningen en strategieen voor de praktijk; Acco)

  Oplossingsgerichte therapie in de praktijk

  In het bijzonder voor behandelaren die kennis & ervaring willen krijgen van oplossingsgerichte therapie is de vertaling van het boek van Steve de Shazer & Yvonne Dolan een aanrader. Het is geschreven door een aantal grondleggers van de methode.

  boekDe bedoeling van de schrijvers is om de lezer deelgenoot te maken van een bijeenkomst van de auteurs waarin zij casuïstiek bespreken. Het boek begint met een samenvatting van de belangrijkste principes van de oplossingsgerichte methode, zoals het principe ‘repareer niet iets wat niet stuk is’. Dit noemen de auteurs een overkoepelend principe van de oplossingsgerichte therapie, omdat een centrale gedachte in de methode is dat niet de therapeut, maar de cliënt de expert is. Dus als de cliënt aangeeft geen probleem te hebben, respecteert de therapeut dat en probeert deze niets te gaan repareren. Twee andere belangrijke principes zijn: ‘als iets werkt, doe het dan vaker’ en ‘als iets niet werkt, probeer dan iets anders’
  Wat betreft interventies gaat het over de wondervraag, schaalvragen,vragen naar uitzonderingen op het probleem, het geven van huiswerk aan de cliënt en de vraag naar verbetering. Sommige cliënten hebben misschien nog niet eerder een oplossing voor hun probleem gevonden, maar de meesten van hen kunnen wel recente voorbeelden geven van uitzonderingen op het probleem. Zeer interessant om na te gaan wat maakt dat er een uitzondering was. Wat was er dan anders… In de oplossingsgerichte methode wordt elk geval als uniek gezien. De cliënt wordt niet gedwongen zich te gedragen naar een algemene theorie. Het volgende citaat sluit hierop aan: ‘De classificaties die door filosofen en psychologen worden gemaakt, zijn als die van iemand die classificaties van wolken probeert te maken op basis van hun vorm’.

  (Boek: oplossingsgerichte therapie in de praktijk, 2009)