De kracht van introverte mensen

Introverte (meer naar binnen gerichte) mensen zijn geneigd te denken dat ze minder zijn dan extraverte (meer naar buiten gerichte) mensen. Toch heeft introvert zijn ook voordelen. Probeer als meer verlegen type niet krampachtig te voldoen aan het ‘sociale keurslijf’ dat de buitenwereld je probeert op te dringen. Je hoeft niet altijd het hoogste woord te voeren, leuk mee te doen of de meest ‘gezellige’ persoon op deze planeet te worden.

Introverte mensen hebben een duidelijke functie in onze samenleving. Het zijn vaak de mensen die niet bang zijn voor stilte, die de tijd en ruimte durven te nemen om te reflecteren, rustig na te denken. Vaak weten ze hun omgeving te verrassen door precies op tijd, met een paar woorden een weloverwogen, rake opmerking te plaatsen.

Oké, introverte mensen trekken zich sneller terug en het zijn zeker niet de grootste gangmakers bij feestelijke gelegenheden, maar ze beschikken meestal over andere eigenschappen die ook zeer waardevol kunnen zijn.

Zoals bijvoorbeeld de gave om goed naar anderen te kunnen luisteren en open te staan voor vragen en problemen van de ander. Een kant van het communiceren die door vlotte babbelaars nog wel eens vergeten wordt. Echt luisteren is ook horen wat er tussen de regels door gezegd wordt. Zonder veel te zeggen, toch aanwezig zijn en moeite doen de ander te begrijpen is een verademing in een wereld waarin iedereen door en langs elkaar heen lijkt te praten.

Bovendien beschikken meer introverte mensen ook over een rijker innerlijk leven, een goede intuïtie en zijn ze uitstekend in staat zich te verplaatsen in de gevoelens van de ander.

Goed kunnen luisteren is een prettige eigenschap die de relatie met anderen kan verbeteren en verdiepen. Een getrainde luisteraar kan de ander sneller en beter geven waar hij/zij behoefte aan heeft.

Een ander pluspunt van introverte mensen is dat zij vaak uitstekend in staat zijn hoofdzaken te onderscheiden van bijzaken. Zij concentreren zich in gesprekken het liefst op de dingen die belangrijk zijn. Zij beperken zich van nature meer tot het hoofdonderwerp van het gesprek en ze kunnen feilloos de voor- en nadelen van een bepaalde kwestie op een rij zetten. Misschien wat eenzijdig maar vaak ook handig om iedereen op een lijn te krijgen.

Als volgend punt van betekenis kunnen we melden dat introversie en integriteit (eerlijkheid) vaak samen gaan. Een eigenschap die, ook al wordt dat niet altijd hardop gezegd, door anderen zeer gewaardeerd wordt.

Het gebrek aan al te uitbundige sociale vaardigheden wordt tenslotte ook nog eens ruimschoots gecompenseerd door extra toewijding, gerichte specifieke kennis en oog voor details. Kortom een professionele houding.

Genoeg redenen voor introverte mensen om meer zelfvertrouwen te mogen hebben en om te beseffen dat hun positieve bijdrage zeer de moeite van het opmerken waard is!

Boek: Trap niet in je eigen valkuil

Lijk je steeds tegen dezelfde problemen aan te lopen? Ondervind je voortdurend problemen in contact met je partner, je baas of je collega’s? Voel je je snel op je tenen getrapt? Lukt het je niet om op een constructieve manier voor jezelf op te komen, reageer je vaak agressief of zoek je je toevlucht in alcohol en drugs?De kans bestaat dat je last van een ‚Äòvalkuil’ hebt. Valkuilen zijn in de psychologie (zelf)destructieve manieren van denken, voelen en handelen die verhinderen dat mensen de problemen in hun leven oplossen of dat wensen als ‚Äògeluk ervaren’ en ‚Äògeliefd zijn bij anderen’ niet in vervulling gaan. Valkuilen ontstaan in de kindertijd maar ook later in de puberteit en breiden zich daarna uit. Ze zijn gebaseerd op sterke overtuigingen en gevoelens die een persoon aanneemt zonder zich daarover vragen te stellen. Ze houden zichzelf in stand en bieden sterke weerstand tegen verandering.Wie de tijd neemt om de opdrachten uit dit boek serieus door te nemen kan zijn problemen in werk en relatie op een positieve manier beïnvloeden, een beter emotioneel contact krijgen met anderen en met meer plezier door het leven gaan.L. Nauth & H. Teeuwen, Trap niet in je eigen valkuil, Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.

Boek: Schemagerichte therapie

Handboek voor therapeuten. Wanneer disfunctionele denk- en gedragspatronen hardnekkig zijn, liggen er vaak zogeheten ‚Äòschema’s’ aan ten grondslag. Dit zijn belangrijke overtuigingen en gevoelens die het individu aanneemt zonder zich daarover vragen te stellen. Schema’s ontwikkelen zich in de kindertijd en breiden zich daarna uit. Schema’s houden zichzelf in stand en bieden sterke weerstand tegen verandering. Traditionele therapieën blijken dan ook doorgaans te beperkt te zijn om die schema’s omver te werpen.Dit boek is het eerste uitgebreide werk voor therapeuten die schemagerichte therapie in hun praktijk willen toepassen. Het model van de therapie wordt op uiterst heldere wijze beschreven. Vervolgens worden er behandelprotocollen gegeven. Het geheel wordt geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden en therapiefragmenten.Met dit boek, geschreven door onder anderen de grondlegger van de schemagerichte therapie, Jeffrey Young, beschikken therapeuten eindelijk over een allesomvattende handleiding voor de behandeling van patiënten met chronische, langdurige schema’s en patronen.J.E. Young; J.S. Klosko; M.E. Weishaar, Schemagerichte therapie, Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.

Boek: Schemagerichte cognitieve therapie

Schemagerichte cognitieve therapie voor patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis is een relatief nieuwe integratieve vorm van psychotherapie, die niet alleen pretendeert de symptomen te verminderen ‚Äì een chaotische levensstijl, zelfbeschadiging en talloze andere psychische klachten ‚Äì maar ook de patiënt zodanig te veranderen dat er geen sprake meer is van een persoonlijkheidsstoornis.Ervaren therapeuten zullen veel steun hebben aan de praktische beschrijving van de BPS in termen van schemamodi (schemakanten)en aan het grote aantal technieken dat de verandering mogelijk maakt. Centraal daarbij staat ‚Äòlimited reparenting’ wat betekent dat de therapeut een relatie met de patiënt aangaat alsof hij een soort ouder van de patiënt is. Met vertrouwen, steun en begrip. Maar een goede therapeutische relatie is niet voldoende. Daarom worden zowel ervaringsgerichte, cognitieve als gedragsmatige technieken beschreven, die zijn afgestemd op de behandeling van een BPS-patiënt.Hannie van Genderen, Arnoud Arntz, Schemagerichte cognitieve therapie bij Borderline Persoonlijkheids Stoornis, Uitgeverij nieuwezijds, Amsterdam

Boek: De Big 5 persoonlijkheidsfactoren

Er zijn verschillende methodes om persoonlijkheidskenmerken van mensen te beschrijven, maar slechts één doorstaat de toets van wetenschappelijke kritiek: de ‘Big 5’, die uitgaat van een vijftal eigenschapsdimensies, of ‘factoren’:-Extravert / Introvert

-Vriendelijk / Onvriendelijk

-Zorgvuldig / Onzorgvuldig

-Emotioneel Stabiel / Instabiel

-Intellectueel Autonoom / AfhankelijkHet Big 5-model heeft de functie van een referentiekader in wetenschappelijk onderzoek, met zeer praktische toepassingen voor professionals, in bijvoorbeeld de personeelspsychologie en de gezondheidszorg, die een degelijk en adequaat beoordelingsinstrument nodig hebben om iemands belangrijkste eigenschappen snel en betrouwbaar te meten en te beschrijven.De Big 5 is een talig instrument, dat uitgaat van de manier waarop wij mensen karakteriseren. Dit naslagwerk bevat dan ook het complete lexicon (meer dan 10.000 woorden) van de taal waarin menselijke eigenschappen worden uitgedrukt.Boele de Raad & Mien Doddema-Winsemius, De Big 5 persoonlijkheidsfactoren, Uitgeverij Nieuwezijds.

Boek: Leven met een antisociale persoonlijkheid

Als je erg ver gaat in het overtreden van regels en geen boodschap hebt aan het feit dat je anderen daarmee – vaak ernstig! – benadeelt, kan het zijn dat je lijdt aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Op de lange termijn brengt deze stoornis ook voor jezelf doorgaans meer nadelen dan voordelen met zich mee.Dit boek schetst hoe een antisociale persoonlijkheidsstoornis zich kan ontwikkelen. Daarnaast gaat het in op de hieraan verwante psychopathische stoornis. In combinatie met de beschrijving van mogelijke therapieën biedt dit zelfhulpboek op een heldere manier inzicht in de problematiek van deze aandoeningen en mogelijke uitwegen. De talrijke citaten van verscheidene patiënten illustreren het geheel en vormen een bron van herkenning voor zowel mensen die aan deze stoornissen lijden als de mensen in hun naaste omgeving.Bekijk, via de onderstaande link, de inhoudsopgave en een gratis proefhoofdstuk:

Agnes Scholing & Pascal Wolters, Leven met een antisociale persoonlijkheid, Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.