Boek: Leven met een antisociale persoonlijkheid

Als je erg ver gaat in het overtreden van regels en geen boodschap hebt aan het feit dat je anderen daarmee – vaak ernstig! – benadeelt, kan het zijn dat je lijdt aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Op de lange termijn brengt deze stoornis ook voor jezelf doorgaans meer nadelen dan voordelen met zich mee.Dit boek schetst hoe een antisociale persoonlijkheidsstoornis zich kan ontwikkelen. Daarnaast gaat het in op de hieraan verwante psychopathische stoornis. In combinatie met de beschrijving van mogelijke therapieën biedt dit zelfhulpboek op een heldere manier inzicht in de problematiek van deze aandoeningen en mogelijke uitwegen. De talrijke citaten van verscheidene patiënten illustreren het geheel en vormen een bron van herkenning voor zowel mensen die aan deze stoornissen lijden als de mensen in hun naaste omgeving.Bekijk, via de onderstaande link, de inhoudsopgave en een gratis proefhoofdstuk:

Agnes Scholing & Pascal Wolters, Leven met een antisociale persoonlijkheid, Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.

Waarom oude geliefden op elkaar lijken

We vinden mensen aantrekkelijk die op ons lijken, omdat hun persoonlijkheid dan nog het meest overlapt. En, hoe langer we met iemand zijn, hoe sterker de gelijkenissen in uiterlijk worden.Die conclusies komen uit een onderzoek naar de gelijkenis tussen mensen die een paar vormen. Daarbij werd 22 mensen gevraagd om de leeftijd, aantrekkelijkheid en persoonlijkheidskenmerken te beoordelen van 160 getrouwde stelletjes. De foto’s van de mannen en vrouwen werden onafhankelijk van elkaar getoond, zodat de 22 beoordelaars niet wisten wie met wie getrouwd was. De onderzoekers denken nu dat het delen van ervaringen het uiterlijk mede bepaalt.Dat er een verband bestaat tussen uiterlijk en persoonlijkheid lijkt raar, maar er is een verklaring voor. Het hormoon testosteron zorgt voor mannelijk ogende gezichten en bepaalt het menselijke gedrag. Het gezicht toont onze emoties die na verloop van tijd op het gezicht geschreven worden. Zo krijgt iemand die veel glimlacht de lijnen en gezichtsspieren van een blij ogende persoon.coverAndere onderzoeken laten zien dat partners die in genetisch opzicht veel overeenkomsten hebben gelukkiger zijn dan partners die verschillen. Overeenkomsten in persoonlijkheid en uiterlijk kan op gelijkwaardige genetische aanleg wijzen.Mensen blijken op verschillende kenmerken te letten om iemands persoonlijkheid te taxeren. Ogen en de lach zijn daarbij de belangrijkste bronnen. De lach van een persoon vertelt ons of iemand vriendelijk is. De vorm van het gezicht blijkt ook belangrijk voor de beoordeling van karakters. De combinatie van een mannelijk gezicht met een grote kin kan de indruk geven van een onaangename persoon met wie niet goed valt samen te werken.

Vervolgonderzoek richt zich op alleenstaanden en zal nagaan of de voorkeur voor personen samenhangt met lichamelijke kenmerken en de persoonlijkheid. Zie voor meer informatie: www.alittlelab.com.(Personality and Individual Differences, april 2006)

Oestrogeen tegen dwangneurose

Het vrouwelijke hormoon oestrogeen geneest dwangneurotische trekken bij mannenratjes. Dat biedt perspectief voor mannen met obsessief gedrag.Een Australisch medisch onderzoeksinstituut heeft ontdekt dat mannelijke ratten zonder oestrogeen lijden aan dwangneurose. De genetisch aangepaste diertjes zijn zichzelf eindeloos aan het poetsen of ze rennen onophoudelijk rond in de tredmolen. Weliswaar is oestrogeen is een vrouwelijk geslachtshormoon, maar mannen blijken er slecht zonder te kunnen.Om na te gaan of het tekort aan oestrogeen inderdaad dwanggedrag veroorzaakt, kregen de groep onderzochte ratjes het hormoon toegediend. Na drie weken kalmeerden ze. Dat lijkt perspectief te bieden voor een nieuwe behandeling bij mensen. Het zoeken is nu naar een oestrogeenvariant waardoor mannen wel rustig worden, maar geen borsten krijgen.

(New Scientist, juni 2006)

De jukebox van je persoonlijkheid

Het is goed mogelijk dat in de toekomst ook je CD-collectie een bijdrage levert in het wel of niet krijgen van die leuke nieuwe baan waar je naar solliciteert.

De Journal of Personality and Social Psychology stelt naar aanleiding van nieuw onderzoek dat iemands CD-collectie een indicatie kan geven van iemands persoonlijkheid.

Peter J. Rentfrow, student psychologie aan de University of Texas in Austin zegt dat muzikale voorkeuren een manifestatie van onze persoonlijkheid vormen. Hierbij onderscheidde hij vier hoofdgroepen. Mensen die graag naar blues, jazz, klassieke muziek en folk luisteren, zijn hoogst waarschijnlijk creatief, open voor nieuwe experimenten en houden van abstracte ideeën, tevens zijn zij vaak politiek links georiënteerd.

Houdt men van pop, country en religieuze muziek, dan is men vaak extrovert, hardwerkend en goed van vertrouwen, tevens zijn ze praktisch ingesteld en politiek rechts georiënteerd. Alternatieve muziek, rock en heavy metal worden door de wat meer fysiek actieve en avontuurlijke mens gewaardeerd. Dance en hip-hop fans vinden zichzelf vaak erg aantrekkelijk, zijn extravert, atletisch en inschikkelijk. Voor dit onderzoek werden 3500 studenten geïnterviewd.

(bron: Psychology Today)

Boek: Leven met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

Voel je je vaak hulpeloos en klamp je je vast aan bepaalde mensen? Durf je absoluut niet op je eigen oordeel en je vaardigheden te vertrouwen? Als dit zo ver gaat als bij Anne Bloem, de hoofdpersoon in dit boek, spreken we van een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis. Die stoornis maakt iemand extra vatbaar voor somberheid, angst en lichamelijke spanningsklachten, vooral bij dreigende verlating. Anne Bloem gaat in behandeling en overwint zo haar angst.In dit zelfhulpboek beschrijft auteur Ed Berretty in romanvorm het verhaal van Anne Bloem (48). Naast mevrouw Bloem spelen daarin haar man, haar inwonende dochter van 22 en haar psychotherapeut een belangrijke rol. Aan het einde van elk hoofdstuk wordt de aangereikte kennis in overzichtelijke punten op een rij gezet, aangevuld met bruikbare tips.De lezer krijgt door dit verhaal inzicht in de symptomen van de afhankelijke persoonlijkheidsstoornis en de mogelijkheden om daar iets aan te doen. Mevrouw Bloem kiest in overleg met haar therapeut voor een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve therapie maakt je bewust van negatieve basisgedachten, zodat je deze kunt veranderen in neutrale of positieve basisideeën.De levensechte beschrijving van de gesprekken van mevrouw Bloem met haar therapeut en de heldere opdrachten die zij mee naar huis krijgt, zullen voor sommige mensen al voldoende zijn om op eigen kracht van hun persoonlijke afhankelijkheidsstoornis af te komen. Voor anderen kan dit boek de drempel wegnemen om bij de professionele hulpverlening aan te kloppen.Ed Berretty, Leven met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.

Boek: Leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis

Heb je moeite om het evenwicht in je leven te bewaren? Ben je geneigd de zaken nogal zwart-wit te zien en kun je niet goed tegen stress? Worden je relaties gekenmerkt door een opeenvolging van pieken en dalen? Heb je last van stemmingswisselingen, impulsiviteit en gevoelens van leegte? Dit zijn allemaal klachten die passen bij een borderline persoonlijkheidsstoornis. Mensen met deze stoornis ervaren het leven vaak als erg zwaar en het kan jaren duren voordat bij hen de juiste diagnose wordt gesteld.Met de informatie in dit boek kun je kijken of jouw klachten onder de noemer ‘borderline’ vallen. De heldere beschrijvingen van verschillende therapieën helpen je vervolgens in je zoektocht naar hulp en een voor jou geschikte behandeling om zo de kwaliteit van je leven te verbeteren. Het resultaat van een therapie hangt sterk van je eigen inzet en motivatie af. De realistische praktijkvoorbeelden in dit boek bereiden je voor op tegenslagen tijdens de behandeling en vormen zo een steun in de rug om de behandeling -ook bij teleurstellingen- voort te zeten.Dit boek is met name geschreven voor mensen met een borderline stoornis en voor mensen die iemand met een borderline stoornis in hun (nabije) omgeving hebben, maar is zeker ook bruikbaar voor de hulpverlener. Door de actuele informatie en de vele voorbeelden uit de praktijk vormt dit boek bovendien een bron van inspiratie voor de hulpverlener.Bekijk, via de onderstaande link, de inhoudsopgave en een gratis proefhoofdstuk:

Josephine Giesen, Leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis, Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.