Lichaamsbeweging als pijnbestrijding bij ouderen

Hardlopen en andere vormen van lichaamsbeweging kunnen pijn op latere leeftijd helpen te verminderen. Zo kan regelmatig bewegen bij ouderen zorgen voor 25% minder spier- en gewrichtspijn.Onder de 866 betrokken deelnemers, allen boven de 50 jaar, bleken de personen die regelmatig aan lichaamsbeweging deden minder pijnklachten te hebben dan de minder actieve personen. De deelnemers hielden gedurende 14 jaar het aantal uren dat zij aan lichaamsbeweging besteedden bij en rapporteerden de mate waarin zij last hadden van spier- en gewrichtspijn en/of stijfheid in de daaropvolgende week.De actieve ouderen bleken minder last te hebben van artritis, maar hadden daarentegen wel een grotere kans op botbreuken. Toch bleken zij minder last te hebben van pijnklachten dan hun minder actieve leeftijdgenoten. De onderzoekers zien de verhoogde kans op artritis bij ouderen die niets aan beweging doen als mogelijke verklaring voor deze bevinding. Wellicht zijn de bij langdurige lichaamsbeweging aangemaakte endorfines (lichaamseigen morfines, die pijnonderdrukkend werken) hiervoor verantwoordelijk. De exacte oorzaak is echter nog niet bekend. (Arthritis Research & Therapy, september 2005 )

Jongeren die aan lichaamsbeweging doen vertonen minder ongezond gedrag

Tieners die aan veel lichaamsbeweging doen vertonen minder ongezonde gewoontes, zoals roken en alcohol drinken. Het bleek dat kinderen die actiever waren meer zelfvertrouwen hadden, betere cijfers haalden en minder vatbaar waren voor ongezond gedrag als roken, alcoholgebruik, drugsgebruik of seksueel gedrag.De bevindingen komen van een nationaal onderzoek waaraan 12.000 middelbare scholieren hebben meegedaan.

Volgens dr. Penny Gordon-Larsen maakte het niet uit aan wat voor lichamelijke activiteit de jongeren deelnamen. Ze waren hoe dan ook beter af dan de jongeren die veel televisie kijken. De jongeren die veel televisie kijken missen de mogelijkheid te socialiseren, vaardigheden te ontwikkelen, met een team om te gaan en ander ervaringen die hun actievere leeftijdsgenoten wel opdoen.Verder bleek dat kinderen die met hun ouders sportieve activiteiten deden minder ongezond gedrag vertoonden in vergelijking met de televisiekijkers. Dit benadrukt de rol van de ouders in de activiteiten van hun kinderen.

Dit betekent niet alle jongeren zich hoeven aanmelden bij een sportclub.Lichamelijke beweging in hun vrije tijd zoals skaten en skateboarden zijn prima voor het zelfvertrouwen van het kind. Skaters blijken namelijk zelfs beter gemanierd dan televisiekijkers. Skaten wordt echter niet gewaardeerd in de meeste gemeenschappen en vaak wordt het aanleggen van skateparken tegengehouden. Gordon-Larsen vind dit een schande. Volgens haar is het naast de ouders ook de taak van de gemeenschap om jongeren te stimuleren om lichamelijk actiever te zijn. Zowel scholen als de gemeenschap moeten de mogelijkheden creëren waar kinderen actief kunnen zijn.

Lichaamsbeweging is dus niet alleen gunstig voor het gewicht, maar heeft ook andere voordelen.

(Reuters Health, 5 april 2006)

Training verlaagt kans op hartaanval

Mannen die wekelijks een uur hardlopen hebben 42 procent minder kans op hartziekten. Mannen die wekelijks een half uur of langer met gewichten trainen hebben 23 procent minder kans, mannen die wekelijks een uur of langer roeien per week verlaagt de kans met 18 procent, net als dagelijks een half uur wandelen in een stevig tempo.

(JAMA)

Lopen verlaagt kans op dementie

Eerdere onderzoeken lieten al eens zien dat flinke lichamelijke activiteit ervoor zorgt dat de kans om later dement te worden kleiner wordt. De vraag is of dit ook geldt voor geringe lichaamsbeweging, zoals lopen.

Om dit te onderzoeken werden tussen 1991 en 1993 2.257 lichamelijk gezonde mannen van 71 tot 93 jaar opgenomen in de “Honolulu-Asia Aging Study”.

Zes jaar na de start gingen de onderzoekers na bij hoeveel mannen verschijnselen van dementie voorkwamen. In totaal werden bij 158 mannen kenmerken van dementie vastgesteld.

Na correctie voor de leeftijd bleek dat mannen die het minst liepen (minder dan 400 meter per dag) een 1,8 verhoogd risico op dementie hadden vergeleken met degenen die meer dan 3 km per dag liepen.

De analyses laten zien dat ook lopen dus inderdaad het risico op dementie verlaagt. Een actievere leefstijl kan hoe dan ook de cognitieve functie op hogere leeftijd op niveau houden.

Uit een ander onderzoek blijkt dat precies hetzelfde gunstige effect van lopen ook geldt voor vrouwen.

(JAMA, 23 september 2004 en JAMA 23 september 2004)

Korte perioden beweging kun je bij elkaar optellen

Volwassenen zouden minstens een halfuur per dag flink moeten bewegen, zegt men. De meeste mensen vinden het echter moeilijk om daarvoor de tijd te vinden. Daarom wilden onderzoekers nagaan of flinke activiteit in drie series van 10 minuten hetzelfde effect hebben als een workout van een halfuur.

Er is onderzoek gedaan bij mannen en vrouwen van rond de 40 die een zittend bestaan leiden. Ze werden in verschillende groepen gedeeld (30 min. trainen of 3 x 10).

Bij alle groepen zag men flinke verbeteringen in factoren die samenhangen met cardiovasculaire ziekten, zoals afname van slecht cholesterol, toename van goed cholesterol. Beide groepen hadden dezelfde vermindering van innerlijke spanningen en angst.

(Medicine & Science in Sports & Exercise,34:1468-1474)