Mmm… jij bent intelligent

Hoe kun je nou heel snel zien of iemand pienter is?

Aan het hoge voorhoofd, het feit dat de persoon een bril draagt of het weinig lachen?

Canadese onderzoekers ontdekten dat mensen met een vet gezicht, en vooral een breed hoofd, een hoger IQ hadden. Mensen met een puntiger hoofd daarentegen bleken doorgaans minder slim. In het onderzoek werden broers in de leeftijd van 20 tot 25 jaar met elkaar vergeleken. Hierbij werden de afmetingen van het hoofd gemeten en een aantal intelligentietests uitgevoerd. (Het onderzoek werd uitgevoerd aan de University of Western Ontario.)

Trok men uit het onderzoek wel de juiste conclusies? Uitsluitend afgaan op lichamelijke kenmerken is zeer riskant en waarschijnlijk volledige onzin, maar het is natuurlijk wel heel handig om heel snel een inschatting te kunnen maken van iemands niveau, bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek. Het is de vraag of je iemands intelligentie wel kunt aflezen uit uiterlijke kenmerken of het niet-verbale gedrag.

In het dagelijks leven hebben al snel een oordeel, maar op basis waarvan dan? Amerikaanse psychologen hebben dat onderzocht. Zij kwamen tot de conclusie dat je wèl aan iemand kunt zien of die slim is, of beter gezegd: je kunt dat horen. Mensen met een hoog IQ gebruiken namelijk meer woorden, praten sneller en kun je makkelijk volgen, vanwege de structuur in hun verhaal.

Proefpersonen die het IQ van de sprekers moesten inschatten, deden dat ook op basis van deze zaken (terecht dus). Onterecht baseerden zij hun oordeel ook op het spreekvolume. Luid spreken hangt juist samen met een laag IQ…

De les van deze onderzoekers is: je kunt het enigszins aan iemand horen of hij al dan niet slim is, maar laat je niet van de wijs brengen door mensen die met luide stem praten om de aandacht op zichzelf te vestigen. Dat imponeergedrag duidt dus niet op intelligentie.

Dan nog een kanttekening. Een hoge intelligentie is geen garantie voor een succesvolle levensloop. Veel andere kwaliteiten en vaardigheden zijn doorslaggevend, denk maar aan sociale vaardigheden en je mogelijkheden om flexibel te reageren op frustratie. Hoe die tot ontwikkeling komen is afhankelijk van omgevingsfactoren (gezin, beïnvloeding door leeftijdgenoten) en ervaringen.

Intelligentie verbeteren

Je cognitieve vermogens (je intelligentie) zijn niet zo onveranderlijk als je zou denken. Bekijk de volgende onderzoeksbevindingen eens en doe er je profijt van.Uit onderzoek is gebleken dat mensen die 10 min. luisteren naar een Sonate van Mozart een aantoonbaar beter ruimtelijk inzicht hebben (tijdelijk) dan mensen die evenlang niksen.

Koolhydraat rijk eten bevat veel suikers dat intellectuele prestaties vermindert. Kies daarom voor voeding dat in verhouding veel eiwit en gezond vet bevat, zoals makreel en zalm.

Voldoende slaap draagt ertoe bij dat je de informatie die je de afgelopen dag heb moeten opnemen beter ‘verwerkt’ wordt. REM-slaap (de fase waarin dromen optreden) zorgt ervoor dat hersenen zich ontdoen van onnodige informatie. Overigens is gebleken dat mensen die zich hun dromen herinneren veel slimmer zijn en een rijker fantasieleven hebben dan mensen bij wie dat niet het geval is. Het je herinneren van dromen kun je actief bevorderen.

Een glas alcohol verbetert tijdelijk je geheugen voor woorden. Meer dan dat doet je geheugen juist verslechteren.

Ook cafeïne heeft invloed op je geheugen en ruimtelijke redeneervaardigheden, vooral als je een extravert karakter hebt oftewel duidelijk gericht bent op mensen in je omgeving (en daarmee een ‘ondergestimuleerd’ zenuwstelsel hebt).

Lichamelijke beweging doet de bloedtoevoer naar je hersenen groeien. Vooral op oudere leeftijd blijken fitte mensen intelligenter en slimmer dan inactieven.