Bewijs voor gunstige effecten van borstvoeding

Uit Denemarken komt een nieuw bewijs dat borstvoeding positieve effecten heeft op het intelligentievermogen. Niet alleen in de kindertijd, maar ook nog op volwassen leeftijd.

Het Kinsey Institute stelt op basis van hun onderzoek dat er duidelijk hoger wordt gescoord op intelligentietests door volwassenen die als kind tot de leeftijd van 9 maanden aan de borst werden gevoed in vergelijking met zij die flessenmelk kregen. Het verschil kun je verklaren uit het feit dat moedermelk bepaalde onder meer essentiële vetzuren (DHA) bevat. Die hebben een gunstige invloed op de zich ontwikkelende hersenen.

Eerder onderzoek liet zien dat borstvoeding baby’s ook bescherming biedt, waardoor er minder kans is op astma en stoornissen van de ingewanden (colitis).

(United Press International)

IQ zeer erfelijk

Ongeveer 85 procent van de verschillen in IQ tussen familieleden is te verklaren door verschillen in erfelijke aanleg. Dat blijkt uit onderzoek door biologisch psycholoog Posthuma. Ze deed onderzoek onder 688 mensen uit 271 families in Nederland.

Zij constateerde ook dat mensen met een hoog IQ een groter hersenvolume hebben. Ook hersenvolume is erfelijk bepaald.

Wiet verlaagt intelligentie

Het is nogal moeilijk om aan te tonen of het gebruik van wiet het intelligentieniveau verlaagt. Je moet dan namelijk het IQ weten voordat het gebruik van marihuana begon.

Maar nu hebben wetenschappers feiten. Ze volgden 70 mensen vanaf hun geboorte bij wie het IQ was bepaald tussen het negende en twaalfde jaar.

Door gebruik te maken van monsters van de urine en zelfrapportage werd gekeken naar het gebruik van soft drugs in de voorbije periode. De onderzoekers vergeleken de gegevens over het intelligentiequotiënt op leeftijd van 17-20 jaar met het IQ op jongere leeftijd.

Uit deze vergelijking bleek dat het IQ significant lager was geworden bij de zwaardere gebruikers (die 5 joints of meer per week gerookt hadden).

Toch goed om te weten.

(Bron: CMAJ 2002;166(7):887-91)

Hoger IQ door borstvoeding

Het geven van borstvoeding verhoogt het IQ van jonge baby’s, aldus een recent onderzoek uit Noorwegen. Het kind scoort op 5-jarige leeftijd gemiddeld 11 punten hoger dan kinderen die naast borstvoeding ook flesvoeding kregen.

Volgens de onderzoekers is nog onbekend of dit effect van borstvoeding toe te schrijven is aan stoffen in de melk zelf, of aan iets anders. In het algemeen zijn borstvoedende moeders namelijk hoger opgeleid dan de andere moeders, waardoor zij misschien een stimulerender intellectuele omgeving voor hun baby creëren.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat moedermelk vergeleken met flesvoeding meer vrij aminozuren in de vorm van glutaminezuur, glutamine en taurine te bevat. Al met al is moedermelk voor 50% van de hoeveelheid vrije aminozuren verantwoordelijk. Taurine is voor de ontwikkeling van kinderen essentieel.

(Bron: Reuters Health / Acta Paediatrica)

Actieve kleuters worden intelligente pubers

Kleuters die hun omgeving onderzoeken, zich vaak in het sociale verkeer met andere kinderen begeven en communiceren met volwassenen hebben op latere leeftijd betere schoolprestaties dan pubers die dat als kleuter niet deden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Actievere 3-jarigen krijgen op 11-jarige leeftijd òòk een hogere niveau-aanduiding op intelligentietests. Hun IQ ligt 12 punten hoger dan bij de minder inactieve kleuters. Het effect van een aantal factoren, zoals opleiding en beroep van de ouders, is via berekeningen weggenomen.

Door actief te zijn zorgen de kleuters zelf voor een stimulerende omgeving, die hun cognitieve mogelijkheden ontplooien laat. Zo verklaren de onderzoekers de gevonden verschillen.

(Bron: Journal of Personality and Social Psychology)

Supplement verbetert intelligentie van kinderen

Hersenen maken en enorme ontwikkeling door als kinderen opgroeien. Het spreekt voor zich dat zonder de juiste voeding deze groei wordt belemmerd. Vanzelfsprekend veroorzaakt ondervoeding de meest dramatische problemen. Maar er is nu ook bewijs voor gevonden dat de meest minimale tekorten al voor moeilijkheden zorgen.13 verschillende onderzoeken naar het effect van een vitamine/mineraal-supplement zijn nauwkeurig onder de loep genomen door Benton van de Universiteit van Wales.

Over het algemeen wijzen de resultaten van die onderzoek erop dat sommige kinderen onvoldoende voedingsstoffen binnenkrijgen, waardoor de meest optimale hersenontwikkeling minder kans krijgt. Dat geldt ook voor kinderen in onze ‘ontwikkelde’ maatschappij. Extra voedingssupplementen slikken blijkt het sterkst samen te hangen met de niet-verbale oftewel ruimtelijke aspecten van het brede begrip intelligentie.

Er kan nog niet precies worden gezegd welke vitaminen en mineralen het belangrijkst zijn. Wel is bekend dat de ontwikkeling van de hersenen staat of valt met het eten van voldoende essentiële vetzuren, met name DHA. Dat komt vooral veel voor in vette vis (makreel, zalm). Eieren die DHA bevatten komen de laatste jaren ook wat vaker in de schappen van de winkel, omdat de voeding van de kippen weleens verrijkt wordt.

(Neurosci Biobehav Rev.)