Conditie belangrijker dan gewicht

Voor de algehele gezondheid is het belangrijker om een goed uithoudingsvermogen te hebben dan een gezond gewicht. Een nieuwe studie bevestigt dit.

Zolang je gezond en sportief leeft, kan een paar extra kilo’s geen kwaad. Dat blijkt uit een onderzoek waarover geschreven wordt in het Journal of the American Medical Association (JAMA).
Onderzoekers volgden gedurende 12 jaar 2600 mannen en vrouwen die ouder waren dan 60 jaar. Het uithoudingsvermogen, gewicht en sterfte werden met regelmaat gemeten.
Uit de analyse van data blijkt dat dikke maar fitte mensen een kleinere kans hebben om te overlijden dan mensen met een gezond gewicht maar een slechte conditie. Het verschil in sterftekans tussen dikke fitte en dunne onfitte mensen liep op tot wel 50 procent.
Volgens de onderzoekers kun je jezelf tot de fitte groep rekenen als je de meeste dagen van de week dertig minuten achter elkaar stevig wandelt. Er zijn natuurlijk naast wandelen ook andere vormen van bewegen mogelijk, die tot goede fitheid leiden.

(JAMA; 298: 2507-2516)

TV in slaapkamer maakt jongens dik

Jongens van twaalf jaar worden dikker als ze een tv op hun slaapkamer hebben. Onderzoekers van de universiteit van Strasbourg kwamen daarachter in hun studie bij vierhonderd twaalfjarigen. Om onbekende redenen zijn beschermd tegen de dikmakende invloed van TV-bezit.
De Fransen wetenschappers volgden de jongeren drie jaar. Ze opperen dat het mogelijk is dat tv-kijken uitnodigt tot snoepen. Toch blijkt er geen verband te bestaan tussen een TV op de slaapkamer en beweging. Het is niet zo dat jongeren met een beeldbuis op de slaapkamer minder lichamelijk actief zijn. Jongens uit gegoede milieus zijn er net zo vatbaar voor als jongens uit de klassen die het minder breed hebben. Vetzucht is daarmee niet alleen maar een probleem van de lagere sociale klassen.

(Obesity)

Ontbijt overslaan maakt dik

Bij pubers is het verband tussen het overslaan van het ontbijt en dik worden nog groter dan het verband tussen alcohol en overgewicht. Dat komt naar voren uit een onderzoek bij 35,00 middelbare scholieren.

De onderzoekers hielden interviews bij scholieren uit de tweede en de vierde klas. Vooral bij de scholieren uit de tweede klas was het verband tussen ontbijt en overgewicht sterk.
Uit onderzoek in de jaren negentig bleek dat dertien procent van de Nederlandse pubers niet ontbijt.
(Eur J Clin Nutr. 2007 Nov 28)

Uur langer slapen laat vetpercentage zakken

Het vetpercentage zakt met bijna 3 procent met elk uur dat iemand per etmaal langer slaapt. Tot die berekening komen onderzoekers van de University of Bristol. Ze analyseerden de gegevens van dertig gezonde Griekse vrouwen die tussen de 30 en de 60 jaar oud waren.

slaapgebrek.jpgDe afname van het vetpercentage blijkt overigens alleen te gelden voor mensen die structureel tekort slapen.
Volgens de onderzoeker leidt slaaptekort tot een stijging van het hormoon ghreline, dat een hogergevoel geeft. Slaaptekort laat tegelijkertijd de afgifte van het hongerremmende hormoon leptine afnemen.

(Nutrition. 2007 Sep 18; [Epub ahead of print])

Stress bij de ouders voedt zwaarlijvigheid kind

Teveel stress bij de ouders of gepest worden door leeftijdgenoten maken het voor te dikke kinderen lastig om af te vallen, zo blijkt uit een onderzoek onder een groep te zware kinderen.

coverStress bij ouders heeft namelijk een invloed op kenmerken van depressiviteit bij kinderen, net zoals dat geldt voor pesten. Dat blijkt uit een onderzoek onder bijna 100 kinderen met fors overgewicht.
De kinderen van wie de ouders te maken hebben met veel stress of depressieve klachten vertonen meer depressieve symptomen. Datzelfde geldt voor gepeste kinderen. Bekend is dat ouders een belangrijk steentje bijdragen als het gaat om het maken van gezonde keuzes, als het gaat om voeding en tussendoortjes. Echter, depressieve of gestresste ouders missen soms de energie om hun kind hierbij ondersteuning te bieden. Zo plannen ze weinig activiteiten met hun kinderen, waarbij ze lichamelijk actief zijn.
Volgens de onderzoekers helpt hun onderzoek erbij om de factoren te kennen die invloed hebben op (over)gewicht van kinderen. Daardoor wordt duidelijk wat een behandeling al dan niet effectief maakt.
De onderzoekers rapporteren over hun bevindingen in het laatste nummer van het wetenschappelijk tijdschrift Obesity.

Zwaarlijvigheid te lijf gaan via breinstimulatie

Door een gebied in de hersenen, de rechter prefrontale cortex te stimuleren, valt mogelijk een continu hongergevoel te verminderen. Als dat echt zo is, komt een goede behandeling voor zwaarlijvigheid dichtbij.

stimulatie.jpgActivering van de rechter prefrontale cortex (PFC) resulteert mogelijk in een afname van het hongergevoel en in minder moeite om interventies zoals een dieet of bewegingstherapie gedurende een langere periode vol te houden. Dat blijkt uit onderzoek waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het laatste nummer van JAMA.

Al eerder werd vermoed dat de hersenen de hoeveelheid ingenomen voedsel bepalen. Ook het ontstaan van zwaarlijvigheid of obesitas wordt gezien als een gevolg van een probleem in de hersenverwerking. Gebieden in de hersenen, in het bijzonder in de rechter prefrontale cortex (PFC), zouden het hongergevoel afremmen. Een verminderde activiteit in dit hersengebied zou leiden tot vermindering van de controle op de voedselinname.
In vervolg op dit onderzoek kan men gaan zoeken naar methoden om de activiteit in het rechter PFC te bevorderen. Dit zou de rem op onbeperkt eten terugbrengen bij mensen die deze verloren hebben. Een dieet kan daardoor veel gemakkelijker worden volgehouden, zo is de gedachte.