Lijnen helpt jongere niet

Uit nieuwe data blijkt dat jongeren tussen de 12 en de 18 jaar die lijnen niet meer afvallen dan hun leeftijdsgenoten die niet aan de lijn doen. Dat blijkt uit het proefschrift van Harriëtte Snoek die in januari 2010 promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij denkt dat lijnende jongeren geen gewicht verliezen, doordat ze in de periodes dat ze lijnen ook vreetbuiten hebben.

Een belangrijk gegeven is dat ouders invloed hebben op het eetgedrag van hun kinderen en op de tevredenheid met hun figuur. Kinderen zijn vaker ontevreden met zichzelf als hun ouders kritisch zijn. Gebrek aan zelfrespect en eigenwaarde kan leiden tot eetproblemen.
Beter dan ‘lijnen’ kunnen jongeren kiezen voor een blijvend gezonde levensstijl die het consumeren van teveel aan suikers, snel verteerbare koolhydraten en overvette happen voorkomt.

(Radboud Universiteit)

Eten met vrienden maakt dik

Wie graag ponden kwijt wil, kan beter niet gaan eten met vrienden. Beter schuif je aan bij dunne mensen, zodat je spontaan minder eet. Dat ontdekten psychologen van de State University of New York door proeven op zeventig jeugdigen van 9-15 jaar.

De omstandigheden waarin je eet bepalen hoeveel je eet, weten psychologen inmiddels. Je eet meer als je wordt afgeleid. Daarom eten mensen meer als ze tijdens het eten kijken naar de TV.
Hoe het gaat met sameneten met anderen, is nog niet echt bekend.
Om dit te achterhalen brachten de onderzoekers jonge proefpersoon samen met vrienden of met leeftijdgenoten, en zetten een paar schalen met snacks voor hun neus. Op de schalen lagen gezonde voedingsmiddelen met lage calorische waarde, zoals druiven en wortels, en ongezonde zaken, zoals koekjes en chips. Vervolgens zagen de onderzoekers dat de kinderen meer snoepten van de ongezonde snacks in het gezelschap van hun vrienden dan in dat van onbekende leeftijdsgenoten.
Het gezelschap van vrienden haalt de rem van de eetlust, denken de psychologen.
Of de proefpersonen nu met vrienden of onbekende aten, dikke proefpersonen aten meer in het gezelschap van iemand die ook dik was, en minder in het gezelschap van mensen met een normaal gewicht. Overgewicht is voor een deel een sociaal-psychologisch probleem, vermoeden de onderzoekers. Doordat dikke mensen worden buitengesloten, zoeken ze vaak gezelschap op van andere dikke mensen. Dat verhoogt de toch al overmatige voedselconsumptie nog verder.

(Am Journal Clinical Nutrition, 2009 Aug;90(2):282-7)

Internetcursus helpt emotionele eters af te vallen

Psychologe dr. Tatjana van Strien van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft de internettraining Denk je slank ontwikkeld. Deze duurt acht weken en bestaat uit schrijf- en doe-opdrachten via e-mail, sms en filmpjes.

Van Strien doet onderzoek naar de psychologische factoren van lijnen en overeten. Volgens haar is het mogelijk om duurzaam af te vallen zónder rigide en ongerijmde verdunningskuren, en mét een op het individu gerichte oplossing. Kern van de training is de zelftestmethode. Daarmee kunnen cursisten op een eenvoudige manier bij zichzelf nagaan waar bij hen persoonlijk de oorzaak ligt van het eetprobleem en wat er aan gedaan kan worden. Deelnemers houden een eetdagboek bij, krijgen praktische tips en worden acht weken lang begeleid met opdrachten.
Deelnemers ontvangen wekelijks twee à drie mailtjes met daarin een filmpje, game, schrijf- of doe-opdracht. Ze hebben de mogelijkheid om elkaar onderling te coachen en ervaringen uit te wisselen en ontvangen sms-steun voor moeilijke momenten.

Bron: persbericht Radboud Universiteit Nijmegen

Tips tegen slaapproblemen

slaapprobleemSlaap is van essentieel belang voor gezondheid en welzijn, maar ongeveer één op de tien heeft moeite met in- of doorslapen. Daardoor bouwen zij een slaaptekort op. Dat leidt naast slaperigheid overdag ook tot lusteloosheid, vertraagde spraak, verminderde emotionele reacties, verminderd geheugen en een onvermogen om ingewikkelde taken goed uit te voeren.

Individuele slaapbehoeften verschillen van persoon tot persoon. In het algemeen geldt dat mensen acht uur slaap per nacht nodig hebben. Echter, sommige mensen zijn in staat om te werken zonder slaperigheid of sufheid na slechts zes uur slapen. Psychologen en andere wetenschappers hebben aangetoond dat slaapproblemen direct of indirect te verbinden zijn aan afwijkingen in de volgende systemen: hersenen en het zenuwstelsel, hart- en vaatstelsel, stofwisselingfuncties en het immuunsysteem.
Stress is oorzaak #1 van kortdurende slaapproblemen. Als die niet goed aangepakt worden, kunnen ze blijven bestaan nadat de oorspronkelijke stressor geen rol meer speelt. Verder is vastgesteld dat het drinken van alcohol of cafeïnehoudende in de namiddag of avond de slaap verstoren.
Volgens de onderzoekers is het slaappatroon verdeeld in vijf fasen, die gekenmerkt door veranderingen in de hersengolven. In de ochtend is er sprake van snelle oogbewegingen, of REM-slaap. Op dat moment ontspannen de de spieren en treedt dromen op. Recente herinneringen kunnen dan worden verankerd in de hersenen.

Volgens onderzoekers helpen de volgende tips slaapproblemen tegengaan:
* Houd een regelmatig schema van naar bed gaan en opstaan aan. Sta elke ochtend (dus ook in het weekend) rond dezelfde tijd op.
* Drinken geen cafeïne (koffie, chocolademelk, cola) vier tot zes uur voor het slapen gaan. Minimaliseer het gebruik ervan overdag.
* Ga niet roken vlak voor het slapengaan, rook niet als u wakker wordt tijdens de nacht
* Vermijd alcohol en zware maaltijden vóór slapen
* Zorg voor regelmatige lichaamsbeweging
* Minimaliseer geluid, licht en een overmaat aan warme en koude temperaturen in de slaapkamer
* Probeer wakker te worden zonder een wekker
* Probeer een bepaalde periode elke nacht steeds iets eerder naar bed te gaan. Zo is slaaptekort snel te verminderen.
* Gebruik het bed alleen maar voor het slapen
* Vermijd dutjes overdag

Therapie
Wanneer je het niet redt met deze tips, is cognitieve gedragstherapie (CGT) het overwegen waard. CGT heeft grote kans van slagen bij mensen die lijden aan chronische slapeloosheid. Hierin krijgt men bijvoorbeeld de opdracht om een slaapdagboeken bij te houden, waarmee een nauwkeurig beeld van iemands slaappatronen ontstaat. In CGT is doorbreken van de niet kloppende gedachten en de angst over slapen het doel. Dankzij deze therapie bereikt een derde deel van de mensen met slapeloosheid een normale slaap. De meeste symptomen nemen af met 50 procent. Als slapeloosheid samengaat met andere psychische stoornissen zoals depressie, moet,de eerste behandeling gericht zijn op de onderliggende aandoening.
Wanneer mensen last hebben van slapeloosheid proberen ze meestal het tekort te compenseren door lang uit te slapen tijdens de ochtend of zeer lang in bed te blijven. Deze maatregelen maken het probleem eerder erger. De angst om niet voldoende te slapen en zorgen daarover maken het probleem er ook niet beter op. Daarom richt de behandelingen zich op bijstellen van de slechte slaapgewoonten. En ook op de zorgen en niet kloppende overtuigingen over slapen werken. Medicatie (zoals Melatonine) kan een rol spelen in het doorbreken van de slapeloosheid, maar alleen met gedragstherapie valt echte verbetering voor elkaar te krijgen.

(National Sleep Foundation)

Mannen eten gezonder door stress

Vrouwen eten meestal gezonder dan mannen, omdat ze beter letten op de calorieën en meer groenten en fruit eet. Behalve dan als ze last krijgen van stress – dan krijgen ze een hang naar junk food. Bij mannen is het precies andersom, ontdekten psychologen van Montclair State University.

De onderzoekers deden eerst proeven met vrouwelijke studenten. Die kregen in een lab de mogelijkheid om chips, M&M’s, pinda’s of druiven te eten. De studenten kregen te horen dat de snacks een blijk van waardering waren. De onderzoekers hielden bij hoeveel ervan gegeten wordt. Zij zorgden ervoor dat de ene helft van de proefpersonen onder stress stond, en de andere helft niet. De stressgroep moest vraagstukken oplossen waarvoor geen oplossing bestond, de ongestreste groep kreeg vraagstukken waarop wel een antwoord mogelijk was. Daarna herhaalden de onderzoekers hun experimenten met mannelijke studenten.
De geconsumeerde hoeveelheid voedsel veranderde niet door de stress. Het soort voedsel dat de studenten aten veranderde wel. Mannen gingen gezonder eten door stress, vrouwen juist ongezonder.
De onderzoekers vermoeden dat psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen het verschil veroorzaken.

(Appetite. 2007 Nov;49(3):696-9.)

Afvallen door het juiste boek te lezen

Kinderen kunnen afvallen als het juiste boek lezen. Dit komt naar voren uit onderzoek door het Duke Children’s Hospital, waaraan een groep te dikke meisjes tussen de negen en de dertien jaar meedeed.

Cover Lake RescueDe onderzoekers lieten dertig meisjes het boek Lake Rescue (Annie Bryant) lezen.
Een tweede, ongeveer net zo grote groep, las een ander boek, Charlotte in Paris. Een controlegroep van vijftien meisjes las geen enkel boek.
Lake Rescue gaat over een dik meisje dat met haar school gaat kamperen. Kinderen plagen haar omdat ze dik is. Ze heeft geen vrienden en maakt zich er zorgen over of het schoolreisje wel goed zal aflopen. Maar ze maakt vrienden en herwint haar zelfrespect. In het kamp ontmoet ze een coach die haar leert hoe belangrijk lichaamsbeweging voor haar is en hoe ze gezond moet eten. De mentor houdt de hoofdpersoon ook op het juiste spoor.
Het belangrijkste personage in Charlotte in Paris is geen dik meisje. Het boek gaat niet over overgewicht.
Toen de onderzoekers na zes maanden de meisjes weer opzochten, maten ze dat de BMI van de meisjes die Lake Rescue hadden 0,71 punten was gezakt. De BMI van de meisjes die het andere boek hadden gelezen, was met 0,33 punten verminderd, terwijl de BMI van de meisjes in de controlegroep met 0,05 was gestegen. Het lezen van het boek Lake Rescue verbeterde ook de manier waarop de kinderen tegen zichzelf aankijken, zo bleek uit psychologische tests.
Dit onderzoek is de eerste studie die aantoont dat boeken een positief effect op de leefstijl en het lichaamsgewicht van kinderen kunnen hebben. Via boeken is het dus mogelijk om gezond gedrag door kinderen te stimuleren.

(Daily Mail, Obesity Society)