ADHD’er raakt in testsituatie niet sneller afgeleid

In een experimentele testsituatie is het lastig het verschil in afleidbaarheid vast te stellen tussen iemand met ADHD en een gemiddeld persoon. Dit stelt Rosa van Mourik op basis van haar onderzoek. Zij promoveert op 16 februari aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Mensen met ADHD zijn vaak impulsief, beweeglijk en snel afgeleid. In de afleidingsexperimenten van Van Mourik reageerden de hersenen van kinderen met ADHD iets anders dan die van andere kinderen, maar ze presteerden niet slechter. Van Mourik pleit er nu voor om naast in onderzoeksituatie ook in het dagelijks leven te testen hoe makkelijk de kinderen zich laten afleiden. Er zijn overigens wel tests voor volgehouden aandacht bij saaie monotone, waarop kinderen met ADHD wel veel lagere scores behalen dan de meeste andere kinderen.

Oudertraining werkt bij ADHD

Kinderen met ADHD hebben er baat bij als hun ouders een oudertraining volgen. Die maakt dat de kinderen minder ongehoorzaam of opstandig worden en minder last hebben hebben van driftbuien en angst- en stemmingsklachten. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Behavioral parent training for children with ADHD’, waarop Barbara van den Hoofdakker op 7 oktober promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Zij onderzocht 94 kinderen van 4 tot 12 jaar met ADHD en gedragsproblemen. De ouders van de helft van deze kinderen kregen alleen reguliere zorg; de ouders van de andere helft kregen daar bovenop een oudertraining. Die bestond uit twaalf groepssessies van twee uur, waarin de ouders onder meer leerden hoe ze het dagelijkse leven van hun kind kunnen structureren, hoe ze hun kinderen kunnen instrueren en hoe ze gewenst gedrag kunnen belonen.

(Bron: Rijksuniversiteit Groningen)

ADHD’er gaat anders om met feedback

Kinderen met ADHD reageren anders op het krijgen van feedback dan kinderen met een autistische stoornis en kinderen zonder ontwikkelingsstoornis. Dat stelt Yvonne Groen, die op dit onderwerp is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij analyseerde de reacties van de hersenen en de hartslag, terwijl kinderen de feedback op hun antwoorden verwerkten.

Tijdens het uitvoeren van een taak pasten de kinderen met ADHD hun gedrag in mindere mate aan als zij feedback kregen dan andere kinderen. Daaruit concludeert Groen dat zij de gevolgen van hun eigen gedrag niet zo goed kunnen voorspellen. Dit maakt hen voor het aanpassen van gedrag afhankelijk van reacties van buitenaf. Ritalin vermindert dit probleem. Kinderen met ADHD die Ritalin slikten, bleken minder afhankelijk van feedback.
Uit de resultaten blijkt verder dat kinderen met ADHD of een autistische stoornis minder emotioneel op negatieve feedback reageren dan kinderen zonder ontwikkelingsstoornis.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Krijg uw AD(H)D puber weer aan het leren

Pubers met AD(H)D kunnen zich slecht concentreren. Ze houden niet van saaie dingen en overzien niet hoe lang ze nodig hebben om lastige dingen te leren. Kortom; voor een puber met AD(H)D kan het heel lastig zijn om huiswerk goed te maken en/of leren. Veel ouders vragen zich af wat zij daaraan kunnen doen.

Er zijn ouders die zelf werkstukken gaan maken voor hun kind. Anderen proberen hun kind met een strak schema achter de broer of rok te zitten. En weer anderen gooien moedeloos de handdoek in de ring en hopen dat hun lastige puber later het licht zal zien.

jongen maakt huiswerkGeef de moed echter niet op als ouders. Er is echt wel iets te doen aan de worsteling van de chaotische puber met saaie lesstof. Eigenlijk is de oplossing best simpel, maar wel arbeidsintensief. Maak elke vrijdag een planning van huiswerk maken en leren voor het komende weekend. Doe dat het liefst zo precies mogelijk met tijden erbij en welke dingen moeten worden gedaan. Zorg dat er ruimte is voor een kwartiertje ontspanning na ongeveer drie kwartier werken. Zorg dat proefwerkstof als eerste wordt gedaan, zodat die stof nog enkele malen kan worden herhaald.
Ga als uw puber aan het werk is, zelf ook aan het werk. Neem samen plaats aan een tafel met voldoende ruimte en rust. Zorg dat u ziet wat uw puber doet. Vertel hem liefdevol dat hij/zij moet doorwerken als de aandacht al weer enkele minuten is verslapt.
Leer uw puber dat vragen stellen mag. En zorg dat u de vragen serieus neemt. Probeer soms met beelden de saaie lesstof te verfraaien. Zo bestaan er op Yutube allerlei mooie filmpjes over een scale aan onderwerpen. Het is belangrijk dat u zelf ook rustig aan het werk bent, maar wel stoorbaar. Dus zelf steeds opstaan, of erg zuchten vanwege een moeilijke taak, of te veel ritselen met de krant is af te raden.

Na de geplande uren huiswerk maken heeft u allebei zeker een beloning verdiend. Besteed daar echt even aandacht aan. Geef uw puber een dik compliment voor de inspanning opgeluistert met bijvoorbeeld een lekker stuk appeltaart. Gun uw kind daarna zijn rust. Dus even niet meer zeuren over school. Er staat immers al weer een tijd in het rooster voor een volgende studiesessie.

Betere concentratie door wandeling in het park

Het maken van huiswerk of een belangrijk proefwerk is voor kinderen met ADHD een lastige opgave. Een wandeling door het park voorafgaand aan de cognitieve inspanning verbetert hun concentratie. Dit blijkt uit een onderzoek dat gedaan is aan de universiteit van Illinois.

Uit het onderzoek komt naar voren dat kinderen met ADHD zich na een wandeling van 20 minuten door een park beter kunnen concentreren dan na een wandeling door een stad of woonwijk. Alle kinderen maakten (in verschillende volgorden) wandelingen in de drie verschillende settings. Na het maken van iedere wandeling maakten de kinderen een test. Hierbij werd door een onderzoeker een reeks getallen genoemd, die het kind vervolgens in omgekeerde volgorde moest herhalen.

Na vergelijking van de prestaties blijkt dat de kinderen het beste resultaat behaalden na een wandeling in het park. De reden waarom een wandeling in het park (vergeleken met een wandeling door de stad of woonwijk) het grootste voordeel oplevert voor de concentratie is nog niet duidelijk. Deze resultaten zijn echter wel reden om verder onderzoek te doen naar een mogelijk verband tussen het doorbrengen van tijd in de natuur en het verbeteren van de concentratie bij kinderen met ADHD. (Journal of Attention Disorders)

ADHD-kenmerken verminderen door aanpassing voedingspatroon

Verandering in het voedingspatroon kan de symptomen van ADHD bij kinderen mogelijk verminderen. Die conclusie komt naar voren uit een onderzoek van het ADHD Research Centrum, de universiteiten van Wageningen en Nijmegen en twee ziekenhuizen.

ADHD en voedingHet onderzoek valt wel onder de categorie kleinschalig, daar het werd uitgevoerd bij een kleine groep van 27 kinderen. Deze waren tussen de 3 tot 8 jaar oud waren en voldeden aan de diagnostische criteria voor ADHD. 15 van hen mochten vijf weken lang alleen rijst, kalkoen, lam, groeten, fruit, margarine, plantaardige olie, thee, perensap en water consumeren. De overige 12 kinderen vormden de controlegroep, die bleef eten zoals ze gewend waren. Zowel voor, tijdens als na de proef vulden hun ouders en leerkrachten vragenlijsten in over het gedrag van het kind. Uit de analyse van de gegevens maken de onderzoekers op dat de kinderen die het dieet volgden zich na de proef beter konden concentreren. Ook vertoonden ze minder hyperactief en impulsief gedrag.
Over het onderzoek is gepubliceerd in ´European Child and Adolescent Psychiatry’.