Tijdens de adolescentie of als jongvolwassene wiet roken verhoogt de kans op psychose op latere leeftijd bij mensen die daarvoor gevoelig zijn. Dat blijkt uit promotieonderzoek door Cécile Henquet van de universiteit Maastricht.Bijna 2.500 jongeren van 14 tot 24 jaar namen deel aan haar vier jaar durend onderzoek, dat in 1995 van start ging. Allerlei factoren werden in beeld gebracht, waarbij de meeste aandacht uitging naar de levensstij. Daarnaast bepaalde Henquet het ontstaan van kenmerken van een psychose.

Na correctie voor allerlei factoren (zoals gebruik van sigaretten en alcohol) bleek cannabis op zichzelf de kans op psychosen dus te verhogen

Het onderzoek betekent bevestiging voor de visie dat er bij sommigen personen gevoeligheid bestaat voor psychosen en dat cannabis bij hen een trigger kan zijn voor deze aandoening.

Uit hun gegevens concluderen de onderzoekers dat de leeftijdsgrens van 16 jaar kritiek lijkt te zijn: “Jongeren die voor hun zestiende jaar begonnen met cannabis hadden een veel groter risico op psychose dan mensen die op latere leeftijd voor het eerst gebruikten.

(Persbericht Universiteit van Maastricht)