Drs. Natalie Veen, psychiater in opleiding aan het UMC Utrecht, heeft nieuwe feiten gevonden over de relatie tussen schizofrenie en het gebruik van cannabis.

Patiënten met schizofrenie die deze drugs gebruiken, krijgen op jongere leeftijd last van een psychose dan patiënten die deze drugs niet gebruiken. Een mogelijke verklaring is dat cannabis schizofrenie veroorzaakt bij patiënten die genetisch kwetsbaar zijn, maar de ziekte zonder cannabisgebruik niet hadden gekregen. In ieder geval lijkt er een verband te zijn tussen cannabisgebruik en het ontstaan van schizofrenie op jongere leeftijd.De onderzoeksgroep bestond uit 133 patiënten met schizofrenie. Zowel bij de patiënten als bij een familielid werd een uitgebreid interview afgenomen over de symptomen van schizofrenie en over het gebruik van cannabis. De gemiddelde leeftijd van de eerste psychose was voor cannabisgebruikers 23 jaar en voor niet-gebruikers 30 jaar.

(Persbericht UMC Utrecht d.d. 24-02-2004, American Journal of Psychiatry)