Jongeren die veel gedragsproblemen laten zien blijken op latere leeftijd dikwijls cannabis te gebruiken. En dan is er een groep van kwetsbare pubers die door het gebruik van cannabis psychosen ontwikkelt. Promotieonderzoek van Merel Grifftih van de RUL laat daarmee zien dat cannabis zowel kan leiden tot problemen als de oorzaak ervan kan vormen.

Griffith11- en 13-jarigen met agressief gedrag blijken enkele jaren later veel vaker cannabis te gebruiken dan hun leeftijdgenoten. Dat geldt niet voor pubers mert angstig of depressief gedrag.
Griffith denkt dat jongeren die op 13- en 16-jarige leeftijd gevoelig zijn voor psychosen cannabis gebruikt als ‘zelfmedicatie’. Bijvoorbeeld om rustiger te worden. Daarnaast vond ze bij alle 16-jarige cannabisgebruikers drie jaar later een grotere kwetsbaarheid voor psychosen, waarbij het niet uitmaakt of ze daarvoor gevoelig waren. Ze denkt dat het gebruik neurobiologische veranderingen veroorzaakt die kunnen leiden tot psychische problemen.
Zij maakte voor haar onderzoek gebruik van gegevens uit het langlopende Groningse TRAILS-onderzoek, waaraan ruim tweeduizend jongeren meewerken.

(Bron: Universiteit Leiden)