Het gebruik van cannabis door jongeren zou psychische en sociale schade kunnen veroorzaken. Er is verband tussen cannabos gebruik en psychische stoornissenm, dat is zeker. Het hoeft echter niet persé te gaan om een oorzakelijk verband.

Uitgebreid literatuuronderzoek laat zien dat cannabis vaker wordt gebruikt door laag opgeleiden. Een lage opleiding of ongeschooldheid zou de relatie tussen cannabisgebruik en psychische problemen misschien wel kunnen verklaren. Daarom wordt gebruik van cannabis (nog) niet beschouwd als een bedreiging van de volksgezondheid.

(The Lancet, 15 mei 2004)