Uit een Finse studie naar burnout onder 3313 artsen is voren gekomen dat diegenen die kinderen hadden minder last hadden van bepaalde burnout klachten. Burnout wordt gekenmerkt door drie symptomen: uitputting, cynisme ten opzichte van het werk en gevoelens van afnemende competentie. De artsen met kinderen hadden minder last van de twee laatstgenoemde symptomen.

Werd er gekeken naar verschillen tussen de geslachten, dan bleek dat voor vrouwelijke artsen het combineren van werk en privé de meeste stress opleverde. Dit in tegenstelling tot de mannelijke artsen. Zij gaven vaker aan dat de oorzaak van hun klachten te maken had omstandigheden in het werk. De vrouwen hadden ook meer persoonlijke doelen opgegeven dan mannen om een combinatie van werken en zorgen voor kinderen mogelijk te maken. Een aantal voorbeelden daarvan waren:

– Het laten schieten van specialistische scholing

– Het uitstellen van het krijgen van kinderen tot een later tijdstip

– Besluiten om minder kinderen te krijgen dan gepland

– Het opgeven van eigen werk omdat de partner wil verhuizen

– Part-time werken omwille van het gezin

Meer onderzoek is nodig om het verband tussen werk en privé-factoren bij het ontstaan en het beloop van burnout duidelijk te krijgen.

(Bron: Stress and Health)