alzheimBij vrouwen blijkt een verband tussen de mate van stress en de kans op Alzheimer. Dat komt uit een Zweeds onderzoek dat de effecten naging van scheiding en bovenmatig spanning door het werk.

Voor dit onderzoek volgde men een groep van 800 vrouwen gedurende ruim 37 jaar. Uit de data blijkt onder andere dat elke bijkomende stressfactor de kans op Alzheimer met maar liefst 17% verhoogde. Eén van de stressfactoren betreft spanning op het werk die tot slecht slapen leidt.
Chronische stress heeft invloed op bepaalde hormonen, zo stelt men, en daarmee is er invloed op de chemie in de hersenen. In andere onderzoeken is al een verband aangetoond tussen het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer en de risicofactoren voor hart- en vaatproblemen, zoals een verhoogde bloeddruk. Nog onduidelijk is wat nu de precieze oorzaak van Alzheimer is, maar het gaat in elk geval om een combinatie van erfelijke factoren, omgevingsfactoren en de familiehistorie. Bovenmatige stress is één van de omgevingsfactoren.
De Zweden schrijven over hun onderzoek in het nummer van 30-09-13 van BMJ Open.