Als je erg ver gaat in het overtreden van regels en geen boodschap hebt aan het feit dat je anderen daarmee – vaak ernstig! – benadeelt, kan het zijn dat je lijdt aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Op de lange termijn brengt deze stoornis ook voor jezelf doorgaans meer nadelen dan voordelen met zich mee.Dit boek schetst hoe een antisociale persoonlijkheidsstoornis zich kan ontwikkelen. Daarnaast gaat het in op de hieraan verwante psychopathische stoornis. In combinatie met de beschrijving van mogelijke therapieën biedt dit zelfhulpboek op een heldere manier inzicht in de problematiek van deze aandoeningen en mogelijke uitwegen. De talrijke citaten van verscheidene patiënten illustreren het geheel en vormen een bron van herkenning voor zowel mensen die aan deze stoornissen lijden als de mensen in hun naaste omgeving.Bekijk, via de onderstaande link, de inhoudsopgave en een gratis proefhoofdstuk:

Agnes Scholing & Pascal Wolters, Leven met een antisociale persoonlijkheid, Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.