Er zijn verschillende methodes om persoonlijkheidskenmerken van mensen te beschrijven, maar slechts één doorstaat de toets van wetenschappelijke kritiek: de ‘Big 5’, die uitgaat van een vijftal eigenschapsdimensies, of ‘factoren’:-Extravert / Introvert

-Vriendelijk / Onvriendelijk

-Zorgvuldig / Onzorgvuldig

-Emotioneel Stabiel / Instabiel

-Intellectueel Autonoom / AfhankelijkHet Big 5-model heeft de functie van een referentiekader in wetenschappelijk onderzoek, met zeer praktische toepassingen voor professionals, in bijvoorbeeld de personeelspsychologie en de gezondheidszorg, die een degelijk en adequaat beoordelingsinstrument nodig hebben om iemands belangrijkste eigenschappen snel en betrouwbaar te meten en te beschrijven.De Big 5 is een talig instrument, dat uitgaat van de manier waarop wij mensen karakteriseren. Dit naslagwerk bevat dan ook het complete lexicon (meer dan 10.000 woorden) van de taal waarin menselijke eigenschappen worden uitgedrukt.Boele de Raad & Mien Doddema-Winsemius, De Big 5 persoonlijkheidsfactoren, Uitgeverij Nieuwezijds.