Een bipolaire stoornis (beter bekend als manisch depressiviteit) kan zich op verschillende momenten openbaren. Uit recent onderzoek blijkt dat de prognose voor mensen, waarbij vanaf hun kindertijd sprake is van een bipolaire stoornis, slechter is dan bij mensen waarbij de stoornis zich later in hun leven ontwikkelde.

Patiënten met deze slechtere prognose hebben vaker last en ernstiger vormen van manische en depressieve episodes en comorbiditeit (samengaan van stoornissen). Zo blijkt er bij deze groep, naast de bipolariteit, vaker sprake te zijn van angststoornissen en drugsmisbruik.

Aangezien er over de symptomen en ernst en duur van de episodes bij kinderen nog geen consensus is, worden niet veel kinderen met deze stoornis gediagnosticeerd. Gezien de slechtere prognose voor deze groep is het echter van belang om vroegtijdig te kunnen diagnosticeren, zodat een passende behandeling op tijd kan worden gestart, aldus de onderzoekers. (The Journal of Pediatrics, mei 2007)