Onderzoekers vergeleken 21 mensen die frequent last hebben van jaloerse gedachten met 21 mensen zonder jaloezie om na te gaan welke biochemie hieraan te grondslag ligt. Ze wilden ook weten of er een verband was met psychopathologie (ernstige psychische klachten).

Het onderzoeksteam stelde vast dat buitensporige jaloezie inderdaad samengaat met psychopathologie èn dat er een onderliggend probleem is in het serotonine-systeem.

(Neuropsychobiology)