Het wordt al jarenlang vermoed, maar er is nog niet echt gefundeerd bewijs geleverd dat kleurstoffen de oorzaak vormen van druk gedrag. Tot nu toe. Britse onderzoekers hebben met hun data laten zien dat bepaalde kleurstoffen en conserveermiddelen inderdaad het gedrag van kinderen in negatieve zin beïnvloeden. Dat lichten ze toe in de Lancet.

kleurstof.jpgKleurstoffen, natriumbenzoaat of een combinatie daarvan vergrootten in een (placebogecontroleerd) onderzoek de hyperactiviteit bij kinderen. Er deden 153 kinderen van drie jaar en 144 kinderen van acht of negen mee aan het onderzoek, dat qua opzet aan alle voorwaarden voldoet om het keurmerk ‘goed’ te kunnen krijgen.
De kinderen kregen een drank met natriumbenzoaat en een van twee mengsels met kleurstoffen, òf een placebo (= drankje zonder kleurstoffen en/of natriumbenzoaat). Leraren en de ouders beoordeelden via vragenlijsten het gedrag van de kinderen, maar wisten niet welk drankje de kinderen hadden gekregen. De kinderen zelf wisten dat ook niet. Uit de gegevens blijkt dat de ouders en leerkrachten meer overbeweeglijkheid zagen bij de kinderen wanneer deze natriumbenzoaat, een mengsels met kleurstoffen, of beide hadden gekregen.

Onder andere is goed van dit onderzoek dat de kinderen die eraan deelnamen niet gekozen waren uit een groep hyperactieve kinderen. Ze waren afkomstig uit de gewone bevolking. Dat maakt de uitkomsten volgens de onderzoekers veelzeggend. Verrassend is dat vooral bijna alle kinderen – ook de rustige – gevoelig blijken voor kunstmatige kleurstoffen en bepaalde conserveermiddelen.
Wanneer ADHD is vastgesteld, werkt medicatie beter om de kenmerken van hyperactiviteit en impulsiviteit te verminderen dan verandering van het voedingspatroon. Toch kan het ook bij ADHD’ers geen kwaad om daarnaast ook nog eens te letten op de inname van kleurstoffen.

(The Lancet, 1 augustus 2007)