Depressie is een veelvoorkomend probleem, waarvoor op grote schaal antidepressiva en Sint Janskruid worden voorgeschreven. In een aantal onderzoeken is ook een andere behandeling geëvalueerd: lichaamsbeweging. De eerste resultaten lijken veelbelovend, maar zijn (nog) niet overtuigend.14 onderzoeken naar bewegingstherapie tegen depressie zijn onder de loep genomen. De resultaten van die onderzoeken laten vaak wel wat effect van beweging zien. Maar de opzet van bijna alle onderzoeken kan aangevallen worden, waardoor de resultaten niet betrouwbaar genoeg zijn.

Ten eerste is het belangrijk om te weten is dat de effectiviteit van maatregelen tegen depressie afhankelijk is van de dosering. Er geldt: hoe hoger de dosering, hoe groter het effect. Als lichaamsbeweging ècht werkt om de stemming te verbeteren, geldt waarschijnlijk hetzelfde principe. In de onderzoeken naar beweging tegen depressie wordt dit principe nog niet meegenomen.

Het zou kunnen dat niet het bewegen zelf verantwoordelijk is voor het resultaat. In één onderzoek kreeg een groep lichaamsbeweging, terwijl de andere groep een cursus op school kreeg en helemaal niet extra bewoog. Resultaat: gelijke effecten op de stemming in beide groepen. Dit onderzoek wijst erop dat het niet de lichaamsbeweging is die helpt tegen somberheid, maar meer de effecten van het deelnemen aan een georganiseerde activiteit.

Hoe dan ook, je kunt nooit verkeerd zitten met lichaamsbeweging. Misschien komt niets anders de algemene gezondheid zo ten goede als het verbeteren van de lichamelijke conditie. Het is zeker zo dat je stemming verbetert, als je je lichamelijk fitter voelt.(the Natural Pharmacist, Lawlor: BMJ. 2001; Meyer: Therapeutic impact of exercise on psychiatric diseases: Sports Med. 2000, Williams: Effect of levels of exercise on psychological mood states in: Percept Mot Skills. 1986)