Misschien. Tryptofaan is een essentieel aminozuur, noodzakelijk voor de aanmaak van de neurotransmitter serotonine. Een laag serotoninegehalte kan gevoelens van depressie, impulsiviteit en agressie veroorzaken.

Tussen 1966 en 2000 zijn er 108 onderzoeken gedaan naar de werkzaamheid van dit aminozuur. Die onderzoeken omvatten in totaal 64 patiënten met depressieve klachten. In elk geval wijzen ze erop dat L-tryptofaan beter depressieve klachten bestrijdt dan een nepmiddel. Een groot deel van de onderzoeken laat het echter niet toe inzicht te krijgen in de precieze data. Betrouwbaarheid en validiteit (meet men wat men wil meten?) zijn soms twijfelachtig.

(Aeiveos.com, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry).