Een goede relatie met hun ouders kan voorkomen dat jongeren met emotionele en gedragsproblemen na behandeling opnieuw te maken krijgen met deze problemen. Dat concluderen onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Uit hun onderzoek blijkt dat een goede band met ouders met zich meebrengt dat jongeren hun ouders vertellen over problemen, waardoor ze delen wat ze meemaken inclusief hun frustraties of zorgen daarover. Dit voorkomt opstapeling van stress en spanning. Ouders kunnen steun geven, wat een buffer is die teveel stress tegengaat.
De onderzoeker Agnes Willemen vindt het daarom van groot belang dat behandeling van jongeren met psychische en gedragsproblemen gericht is op eventuele verbetering in de relatie met ouders. Als die relatie optimaal wordt, komt dit het effect van de behandeling ten goede, zo stellen de onderzoekers.

(Journal of Research on Adolescence, sept. 2011; Vrije Universiteit Amsterdam)