Te veel Internetten? Een goed gesprek helpt!

Uit onderzoek door Dr. Regina van den Eijnden van het IVO in Rotterdam blijkt dat jongeren tussen 13 en 15 jaar die compulsief internetten somberder worden en lagere schoolprestaties krijgen dan hun leeftijdgenoten.

Onverschilligheid of ongeïnteresseerdheid van de ouders vergroten de kans dat een jongere doorschiet in zijn of haar internetgebruik, net als het stellen van te strenge regels.

Ouders kunnen hun kinderen helpen te voorkòmen dat het gebruik uit de hand loopt door goede gesprekken te voeren, milde, begrijpelijke regels te stellen, belangstelling te tonen voor wat de jongere online doet en op een rustige manier in te grijpen wanneer het internetgebruik risicovol wordt.

(Ivo.nl)