Muziek spelen bevordert communicatieve vaardigheden

Volgens een nieuwe studie van de Northwestern universiteit kan muziektraining belangrijk zijn in de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden.

communicatie.jpgMuzikanten gebruiken al hun zintuigen tijdens het repeteren en het uitvoeren van een muziekwerk. Ze kijken naar andere muzikanten, ze horen en voelen wat de andere speelt.
De deelnemers van de studie waren zowel muzikanten als niet-muzikale mensen. Ze kregen scalp elektroden die hun multi-sensoriële hersenactiviteit maten tijdens het luisteren en kijken naar een spelende cellist.
De gegevens toonden onder andere aan dat wie vele jaren muziek beoefende, fundamentele verbetering had in dat stukje van de hersenen die ook verantwoordelijk is voor de spraak. Omdat de studie aantoont dat een muzikant dezelfde vaardigheden traint die nodig zijn om te leren spreken en schrijven, concludeert ze dat muziektraining kinderen met spraak -en leesproblemen kan helpen.

(http://www.sciencedaily.com)

ADHD-medicijnen helpen kinderen op school

Een Amerikaans onderzoek onderzocht het gebruik van medicijnen bij kinderen met ADHD en de gevolgen op vlak van hun schoolprestaties.

Dr. William Barbaresi, een kinderarts van de Kliniek van Mayo en hoofd van de studie, onderzocht met zijn team 370 kinderen, meestal jongens, die ADHD hadden, en vergeleken hen op basis van leeftijd en geslacht met 740 kinderen die geen ADHD hadden. Beide groepen werden gedurende 18 jaar gevolgd.

De onderzoekers ontdekten dat de kinderen met ADHD die niet met medicijnen werden behandeld lagere leesprestaties hadden, vaker afwezig waren van school en vaker voortijdig afhaakten van school dan kinderen zonder ADHD.
De kinderen met ADHD die wél behandeld werden met medicijnen vertoonden betere leesprestaties en vermindering van schoolweigering.
“Dat de behandeling met stimulansmedicijnen met verbetering op lange termijn van schoolresultaten wordt geassocieerd is significant,” zet Barbaresi. “Eerder, was er bewijsmateriaal dat de behandeling met stimulansmedicijnen scoolprestaties op korte termijn verbeterde, maar nu is er ook duidelijk bewijsmateriaal dat dit de resultaten op lange termijn verzekert.

(Bron: www.sciencedaily.com)