Huiselijke stress en geweld in de buurt verergert de klachten van astma bij kinderen. Dat blijkt uit onderzoek bij 8-14 jarigen.

Ernstige astma heeft een grote invloed op het leven en welzijn van kinderen. In de huidige studie werd onderzocht welke invloed stress bij ouders en criminaliteit in de directe omgeving heeft op de ernst van astma bij kinderen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 561 kinderen met aangetoonde astma.
Via vragenlijsten en informatie van artsen werden de ernst van astma, stress bij de ouders en de mate waarin deze bloot stonden aan geweld bekend.
41% van de kinderen leed aan matige tot ernstige astma. De kans om in deze categorie te vallen bleek significant geassocieerd te zijn met stress bij ouders of verzorgers, het wonen in een criminele buurt, het zien van geweld of het horen spreken over geweld. Uit de analyses blijken stress en geweld de belangrijkste factoren zijn die de ernst van astma bepalen.

(Eurekalert)