Assertief op het werk

Een toegankelijk boek over communicatie op de werkplek.¬† Een goede verstandhouding met je leidinggevenden en collega’s is van groot belang voor meer werkplezier. Sluimerende conflicten, angst voor commentaar of het niet durven uiten van je mening kunnen leiden tot teveel spanning en onzekerheid in je werk.

 

De auteurs beschrijven op een heldere manier en met herkenbare voorbeelden hoe je spanningen op het werk kunt voorkomen en hoe je je grenzen en wensen¬† kenbaar kunt maken zonder de relatie met anderen onnodig te schaden. Het boek helpt je niet te hoeven ‚Äòwinnen’ of ‚Äòverliezen’ van je chef of collega’s. Het helpt je duidelijker te zijn in het contact met de ander zodat de kans groter wordt dat je krijgt wat je wilt.

 

Een voorbeeld uit het boek Assertief op het werk van Carola van Dijk & Hans Elbers:

 ‘Wanneer je je voorneemt meer assertief gedrag te vertonen, is het belangrijk dat je dit concreet en specifiek maakt en dat je realistisch blijft. Loop voor het maken van een bruikbaar voornemen het volgende lijstje met criteria eens langs. Een goed voornemen is:Specifiek

Meetbaar

Acceptabel of haalbaar

Realistisch

Tijdgebonden

 

Bijvoorbeeld: ‚Äòik ga volgende week maandag aan mijn baas vragen of ik een andere kamer kan krijgen’. En: ‚Äòkomende vrijdag zeg ik tegen Els dat ik niet meega naar het café’. Deze voornemens zijn specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

 

Begin niet met de moeilijkste voornemens, maar probeer het eerst in een ‚Äòveilige’ situatie’.