De gecombineerde behandeling van pijnboomschors (Pycnogenol) met vitamines C en E kan het aantal en de ernst van aanvallen van migrainepatiënten verminderen. Dat blijkt uit de resultaten van een verkennend onderzoek waarover deze week is bericht in Headache.Twaalf patiënten die langdurig last hebben van migraine namen deel aan het onderzoek. Bij hen was de reactie op reguliere medicatie teleurstellend. Alle twaalf personen namen gedurende drie maanden elke dag capsules in, waarin een extract van Pycnogenol samenging met vitamines E en C. Daarnaast bleven ze de reguliere medicatie gebruiken. De ernst en frequentie van aanvallen werd door hen zelf bijgehouden.

De resultaten tonen dat het aantal klachten met 50% was verminderd. De coòrdinator van het het onderzoek concludeert hieruit dat behandeling van migraine kan worden aangevuld met voedingssupplementen die antioxidanten bevatten om de kans op succes te vergroten. Hij stelt ook een wat grootschaliger onderzoek voor. Een onderzoeksgroep van twaalf personen is inderdaad bijzonder klein en dan ontbreekt het ook nog eens aan een controlegroep. Dat betekent dat extra voorzichtig met deze resultaten moet worden omgegaan. Pas met vervolgonderzoek kunnen al dan niet definitieve conclusies volgen over het effect van de antioxidanten.

(Headache 2006; 46: 788‚793)