Uit proeven met muizen blijkt dat bij verhongering dezelfde hersencellen worden geactiveerd als bij xtc-gebruik. Er blijkt grote gelijkenis te bestaan tussen het effect van MDMA [de werkzame stof in xtc] en CART, een neurotransmitter die in een hoge dosis aanwezig is in de hersenen van mensen die aan anorexia lijden.
Men ontdekte dit toen bleek dat MDMA de eetlust vermindert. Vervolgens gingen de onderzoekers bekijken wat er nog meer hetzelfde is als het gaat om anorexia en verslavingen.
Het onderzoek biedt nieuwe aanknopingspunten voor de behandeling van eetstoornissen.

(Bron: Proceedings of the National Acadamy of Sciences, oktober 2007)