Onderzoekers van de Londen School of Economics and Political Science bestempelen anorexia als een stoornis die door sociale druk ontstaat. Sociale druk die het gevolg is van wat je in de modebladen en algemene media ziet van vrouwelijke vormen.

Uit hun economische anayse van een steekproef van bijna 3.000 jonge vrouwen in Europa leidt men af dat druk door de leeftijdsgroep de belangrijkste bepalende factor is voor het zelfbeeld. En wat de norm is voor lichamelijke uitstraling verschilt van land tot land. In feite is dit geen nieuwe informatie, maar allang bekend dat de eetstoornis gedragen door onzekerheid ontstaat, waarbij men zich gaat spiegelen aan modellen: het beeld dat gepresenteerd wordt als het meest ideaal.

(Reuters health)